Kde bolo, tam bolo – raz bolo, ako ešte nebolo)) –   Literárny mesiac na SG dištančne

Kde bolo, tam bolo – raz bolo, ako ešte nebolo)) – Literárny mesiac na SG dištančne

Literárny mesiac počas marca organizujeme raz za 3 roky. Minulý rok bol práve tretí v poradí, aktivity naplánované a rozbehnuté, rozpis urobený, nástenka s programom stála v chodbe a vítala všetkých čítaniachtivých … a 12.3. 2020 nám do plánov vstúpila pandémia a ochromila všetko. Aj náš Literárny mesiac.

V marci 2021 sme v podobnej situácii, pandémia so svojimi vlnami nás opäť ochromila, ale rozhodli sme sa, že to nám čítať a tvoriť, pracovať so slovom nezabráni a aktivity presunieme  do online priestoru. Čo všetko sa nám podarilo? 

  • Predstavovali sme  prečítané, obľúbené či práve čítané knihy– kvarta, kvinta, sexta, septima – cez zoom počas našich hodín –  vznikli tzv. literárne 5 –minútovky: knihy predstavili: D.Kovalančík, M.Bartoš, K.Mičianiková, A.Varšová, CH.Lepiešová, N.Gertnerová(kvarta), T.Gáborová (sexta), P.Predajnianský, T.Melichová(septima),

Čítali sme  s porozumením aj na iných predmetoch ako SJL : DEJ, ETV. Hrali sme  hry a spoločne tvorili  príbeh  s prímou

  • Zaznela prednáška o histórii písma, ale aj najstaršej vytlačenej a najpredávanejšej knihe sveta: Biblii  pre kvintu, ktorá ju aj spoznáva prečítaním 3 príbehov z nej. V kvinte  sme učivo o epike zakončili vlastnou poviedkou, z ktorých mali najlepšiu úroveň práce M.Štefanca, V.Vinarčíkovej, I.Kulicha, J.Nosáľa, B.Adamove. Táto trieda vytvorila aj prvé svoje reklamy a za zvládnutú prácu by sa nemuseli hanbiť ani reklamní agenti: najmä vidoreklamy V.Vinarčíkovej / L.Paulovičovej + S.Danka/ B.Adamove. Stihli sme aj kvíz o starovekej literatúre.
  • Študenti dostali v ponuke 4 literárne súťaže: Kováčova Bystrica, Esej o životnom prostredí (MŠ SR),  321 – súťaž o poviedku RTVS a medzinárodnú súťaž : Kto zachránil jeden život, akoby zachránil celý svet.
  • M.Janšto z triedy sexta sa zúčastnil  interpretačnej  časti Kováčovej Bystrice a poslal video s recitáciou textu D.Chrobáka Ostatný raz (aj v spolupráci s rodinou) 25.3.do Banskej Bystrice. Tréningy prebiehali tiež cez zoom.
  • 11.3. vrcholila ročná práca v oblasti vedy a práce s odbornou literatúrou nahratím prác SOČ  do systému  ( viac v článku k SOČ na stránke školy)- K.Binková ( právne vedy), K.Mravcová –zdravotníctvo (septima). Práce dievčatá obhajovali 26.3. na KK.
  • Trieda sexta spoznala knihu aj po odbornej stránke a vznikol odborný opis knihy, čiže už nie je pre nich tajomstvom, čo je tiráž, frontispis, signum, predsádka …vakát….Zároveň sa pokúsili o  umelecký opis zimy a originalitu pri tvorbe umeleckých prostriedkov. V marci sa začala aj práca na triednom časopise sexty, ktorá znamená vytvoriť vlastnú rubriku, novinový článok, zrealizovať interview s vybratou osobnosťou, pracovať s grafikou textu, tvoriť  ako redaktor, editor, grafik…
  • Kvarta vytvorila ilustrácie k dielu Orol od Janka Kráľa, pozrite sa pri fotografiách, vznikli nádherné práce. Mohli hlavnú myšlienku diela vystihnúť v podoby kresby, komiksu, maľby, koláže.Zároveň trieda spoznala krátke formy lit. textu-epigram, aforizmus, sentencie a hľadali svoj obľúbený citát. K.Mičianiková napísala epickú báseň s tematikou gréckej mytológie: Nemesis – príbeh bohyne.
  • Oktáva prispela pokusom o dadaistickú báseň, trénovali asociáciatívnu metódu tvorby a skúšali vytvoriť  voľný verš.

Na všetkých hodinách sme primerane veku nastúpili cestu od naivného a sentimentálneho čitateľa k erudovanému a náročnému čitateľovi, ktorý si lit. diela vyberá, je gurmánom nielen príbehu, ale aj jazyka, posolstiev, symboliky a myšlienok a trénovali sme čitateľský vkus čítaním a analýzou rôznych lit. diel. Na hodinách sme diskutovali o preklade diel, o rôznom spracovaní, o aktualizácii a nadčasovosti lit. diela.

Myslím, že sme toho stihli napriek dištančnej forme dosť, napriek tomu DOČÍTANIA, MILÍ   PRIATELIA KNÍH. 

Mgr. Soňa Vargová