Prvé a tretie  miesto, na okresnom kole biologickej olympiády v Lučenci, patrilo žiakom nášho gymnázia

Prvé a tretie miesto, na okresnom kole biologickej olympiády v Lučenci, patrilo žiakom nášho gymnázia

Aj v tomto školskom roku, v tejto náročnej dobe počas dištančného vzdelávania, sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E Poznaj a chráň. Našu školu  reprezentovali veľmi úspešne v odbore botanika Matej Bartoš z kvarty a v odbore zoológia Sebastián Oravec z prímy.

S najväčším dosiahnutým počtom bodov obsadil Matej Bartoš 1. miesto čím si zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici alebo online.

Sebastián Oravec, sa zúčastnil olympiády prvý krát a hneď si vybojoval pekné 3. miesto.

Obom študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, srdečne blahoželáme a Matejovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

Mgr. Helena Kovácsová