Naše študentky nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole SOČ !!!

Naše študentky nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole SOČ !!!

V dňoch 26. – 29. 4. 2021  študentky septimy Kristína Binková a Karolína Mravcová    veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhajovali práce, vo svojich odboroch, v každom medzi 16nastimi súťažiacimi na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo opäť online. Na 43. ročníku SOČ celkovo súťažilo 2 968 súťažných prác z 283 škôl a na celoštátnom kole v 17nástich odboroch súťažilo 317 účastníkov. Na projektoch pracovali počas celého roka spolu so svojimi učiteľmi(p.Vargová a p. Kovácsová) a vybojovali si vo svojich odboroch krásne umiestnenia.

Kristína Binková súťažila v odbore História, filozofia, právne vedy  si krásne 3. miesto vybojovala s prácou „Radikalizmus a extrémizmus mládeže na Slovensku v súčasnosti“

Karolína Mravcová  súťažila v odbore Zdravotníctvo s prácou: „Degeneratívne ochorenia chrbtice ako civilizačné ochorenie.“ a obsadila  pekné 4 miesto.

Našim šikovným študentkám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

Mgr. Helena Kovácsová, Mgr. Soňa Vargová