Stretnutie s ministrom

Stretnutie s ministrom

3. júna 2021navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v rámci návštev lučeneckých škôl aj Súkromné školy v Opatovej. Zastavil sa aj na Súkromnom gymnáziu, prezrel si priestory gymnázia, navštívil triedu kvinta a neplánovane aj triedu septimu + 3. A, do ktorej ho pozvali študenti Tereza a Andrej. Krátke neformálne stretnutie bolo veľmi otvorené a priateľské. V triede práve prebiehal kurz kariérového poradenstva CPPP a P Lučenec na tému Sebapoznanie a orientácia vo svete práce. Pán minister sa vyjadril, že takéto témy v minulosti prednášal a že príde študentom urobiť prednášku. Ponuku pravdepodobne nebola myslená celkom vážne, ale študenti sa jej chytili a určite sa pánovi ministrovi ozvú s pozvánkou! Želáme sympatickému ministrovi veľa úspechov v jeho snahách o zmysluplné reformy nášho školstva…