Špeciálne ocenenie pre nášho študenta Petra Koreňa na celoštátnom kole Festival 4 živlov AMAVET 2021!!!

Špeciálne ocenenie pre nášho študenta Petra Koreňa na celoštátnom kole Festival 4 živlov AMAVET 2021!!!

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori. Žiaci napriek náročnej situácií pracovali na zaujímavých projektoch a prezentovali svoje výsledky. Patrí im a ich učiteľom veľké uznanie, pretože je to práca naviac, mimo ich školských povinností, mnohokrát aj na úkor ich voľného času.

V našom klube Heuréka 973 žiaci pripravovali projekty hlavne vďaka pani učiteľke fyziky Mgr. Ľubici Morkovej aj v období dištančného vzdelávania .Súťaže sa zúčastnili žiaci  zo našich škôl SG  a  SZŠ  -a veľmi pekne a zodpovedne prezentovali svoje projekty:

 „ Výroba noža, P. Koreň-z  Tercie, ktorý bol ocenený špeciálnou cenou!

 „Hrach siaty“ ,N. Vargová zo Sekundy

 „Vajce a 4 živly, N. Palkovičová, V. Kalmárová zo 4r.

 „Magnetické pole“, M. Bartoš, z Kvarty

 „Vzduch v pokusoch,“ N. Nociarová, zo Sekundy

Peťovi srdečne gratulujeme k úžasnému oceneniu a všetkým malým vedátorom, držíme palce pri ďalšom súťažení a reprezentácii našich škôl.

Mgr. Helena Kovácsová