Maťo Janšto (sexta) – naše recitátorské eso- 2. miesto  Kováčova Bystrica a 1. miesto Timravina studnička

Maťo Janšto (sexta) – naše recitátorské eso- 2. miesto Kováčova Bystrica a 1. miesto Timravina studnička

Už v marci 2021 sme poslali videnahrávku prednesu Maťa Janšta  do interpretačnej časti súťaže Kováčova Bystrica. V apríli sme dostali vyhodnotenie a Matej sa umiestnil  vo svojej kategórii na krásnom 2. mieste.  Povzbudení týmto úspechom, nakoľko tréningy recitácie prebiehali hlavne pomocou zoomov a chceli sme si ,  sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže Timravina studnička. Matej postúpil do celoslovenského kola.

23. júna 2021 svojím prednesom textu D.Chrobáka Ostatný raz získal 1. miesto a stal sa víťazom 4. kategórie celoslovenského kola Timravinej studničky. Ďakujeme za reprezentáciu a želáme ešte veľa recitátorských úspechov.

Mgr. S.Vargová