Týždeň vedy a techniky 2021 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Týždeň vedy a techniky 2021 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 8. 11. do 12. 11. 2021.

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré sa žiaľ tento rok kvôli pandemickej situácii nemohli uskutočniť a preto sa aj aktivity viac menej niesli v réžii našich učiteľov, ale aj cez aplikáciu Zoom.   

15.10. 2021-na krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici našu školu reprezentovali : Matej Bartoš z kvinty a Karolína Mravcová z oktávy so svojimi projektami a postúpili na celoštátne kolo do Bratislavy. 7. – 9. 11. 2021 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo- 21. ročník Festivalu vedy. Na festivale  prezentovali a obhajovali svoje práce pred odbornou komisiou  a podali výborný výkon. Obaja boli veľmi úspešní- bola im udelená špeciálna cena v ich kategórii.  Karolína Mravcová , súťažila v kategórii Medicína a zdravotníctvo  a Matej Bartoš v kategórii Fyzika a astronómia.

Počas celého týždňa mali študenti  možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia, medzi inými Mgr. Barbora Gáborová, PhD. (Vedecká komunikácia),

Ing. Zdenka Ulman(Finančná gramotnosť), Peter Nociar( Aves), Ing. Milan Kovalančík

( Mobil online), Ing. Michal Badík MPH: (Prečo užívanie vitamínov C,D a zinku nemusí stačiť?)

Priestor tiež dostala vedomostná súťaž  iBobor, Piškvorkový turnaj, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné  experimenty v laboratóriách z fyziky a chémie, či celodenný projekt pre študentov „Deň zdravia“, kde mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, na chémii, matematike. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode.

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách.

Mgr. Helena Kovácsová