ŠTUDENTKY OKTÁVY ÚSPEŠNÉ V JAZYKOVÝCH OLYMPIÁDACH POSTUP K.BINKOVEJ DO KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

ŠTUDENTKY OKTÁVY ÚSPEŠNÉ V JAZYKOVÝCH OLYMPIÁDACH POSTUP K.BINKOVEJ DO KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Kvôli pandemickým opatreniam sa školské i okresné kolá Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku aj v tomto školskom roku konali online formou.
Žiaci absolvovali iba písomnú časť, po ktorej vo výsledkovej listine figurovali na druhých priečkach Karolína Mravcová – Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B a Kristína Binková – Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2B K.Binková bude reprezentovať našu školu aj v krajskom kole 16.februára, prajeme jej ešte veľa síl a trpezlivosti pri príprave.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Mgr.Božena Péterová