Viete čo sú hemoroidy?  (Práca SOČ)

Viete čo sú hemoroidy? (Práca SOČ)

Som žiak oktávy  Patrik Predajnianský a v rámci svojej práci SOČ(Stredoškolská odborná činnosť), ktorá bola inšpirovaná práve dištančným vzdelávaním, nekonečným sedením pred počítačmi, nesprávnou životosprávou som pripravil prezentáciu o dnes veľmi častom ochorení, ľudovo nazývaným zlatá žila –o hemoroidoch. Kto má záujem –môže si prezentáciu pozrieť, doplniť si informácie k danej téme a hlavne sa dozvedieť viac o prevencii a cvikoch, ktoré môžu pri tomto probléme pomôcť.