Maťo Janšto – postup na región v prednese prózy -Hviezdoslavov Kubín

Maťo Janšto – postup na región v prednese prózy -Hviezdoslavov Kubín

Opäť sme sa mohli 18.3.2022  ponoriť do krásy hovoreného a prednášaného slova , nakoľko sa osobne stretli recitátori IV.kategórie – prednes poézie a prózy – v NOS v Lučenci. Konalo sa okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína- 68. ročník.

Postupu do regionálneho kola predchádzalo upravenie textu R.Jašíka Mŕtve oči z 55 strán na dve a pol, nacvičenie prednesu, vcítenie sa do piatich postáv príbehu a odkonzultovanie množstva hodín v škole aj doma. Ani to neodradilo M.Janšta a opäť sa ukázal vo výbornej forme a bez chybičky predniesol svoj text a urobil radosť nie len porote, ale všetkým prítomným. Umiestnil sa v zlatom pásme a 12.4. bude opäť môcť predviesť svoje recitátorské kvality.

Ďakujeme za reprezentáciu a držíme mu palce.

Mgr. S.Vargová