Postup nášho študenta na celoštátne kolo SOČ !!!

Postup nášho študenta na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 1. 4. 2022 Patrik Predajnianský, študent  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentoval našu školu a obhájil svoju prácu, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila online.

Na projekte pracoval počas celého roka a vybojovali si vo svojom odbore Zdravotníctvo krásne 2. miesto s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 29. apríla 2022 . Súťažil s prácou: „Problematika hemoroidov v kontexte dnešnej modernej doby“

         Nášmu úspešnému študentovi, ktorý zvládol boj s pohodlnosťou a ukázal, že chce pracovať

         a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a  držíme palce na celoštátnom kole.

Mgr. Helena Kovácsová