Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína – 12.4. 2022  – M. Janšto –  2. miesto.

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína – 12.4. 2022  – M. Janšto –  2. miesto.

Tešíme sa stále z jeho krásneho prejavu a veríme, že ho láska ku kráse jazyka a slova neopustí. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. –  viď. foto.

Mgr. S.Vargová