Výborný výsledok v krajskom kole chemickej olympiády

Výborný výsledok v krajskom kole chemickej olympiády

Vo štvrtok 12.5.2022 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C, ktorého sa zúčastnil náš študent kvinty Matej Bartoš. Úspešne sa popasoval s teoretickými aj praktickými úlohami  a v konkurencii 17 študentov vybojoval krásne 5.miesto. Srdečne Matejovi gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.

Ing. Adriana Gertnerová