Rozlúčila sa ďalšia naša oktáva…

Rozlúčila sa ďalšia naša oktáva…

13. mája 2022 posledný krát otvárali študenti oktávy dvere „ Kina Vierka“- svojej zmenenej triedy, ktorú im na rozlúčku pripravili ich najbližší-trieda septima. Pozreli si aj nimi pripravený film-„Koniec veľkých prázdnin“ –ktorého hlavnými hercami boli žiaci oktávy počas ôsmych rokov. Nechýbal smiech, prekvapenie, smútok, nostalgia ale aj slzičky. Vychutnávali si posledný zábavný a zároveň nostalgický deň na našej škole. Rozlúčili sa so študentmi v ich triedach a vykročili do nového sveta. Čakajú ich už len náročné dni maturít, ktoré uzavrú ich púť na Súkromnom gymnáziu a môžu si začať plniť svoje sny.                  

,Milí oktávania držíme vám všetkým palce na maturitách a prajeme veľa šťastných a správnych krokov vo vašich životoch.

H. Kovácsová