Stredoveký trh v sekunde

Stredoveký trh v sekunde

Koncom júna sme si na hodinách DEJ v rámci stredoveku zorganizovali stredoveký jarmok. Osadenstvo tvorili členovia cechov: vinárov, pekárov, mečiarov, hrnčiarov, cukrárov a syrárov. Každý cech si zvolil cechmajstra, majstra a tovariša a odprezentoval svoje artikuly, katalóg výrobkov , štit a majstrovský výrobok.

Opäť sme sa učili inak a výsledok práce každého cechu si prišli pozrieť aj ostatní vyučujúci. Ďakujem žiakom sekundy za vynaliezavosť, nadšenie. Pochúťkam aj novinkám nebolo konca krajaJ))

Mgr. S.Vargová