OČAZ

OČAZ

7.9.2022  sme v športovom areáli u p. Hrdličku zorganizovali  OČAZ Súkromného gymnázia. Za ideálneho letného počasia si žiaci mohli vyskúšať svoje športové schopnosti v piatich disciplínach. Žiaci zapojili športového ducha a veľmi sa snažili získať za triedu čo najviac bodov. Najšikovnejší boli a najviac bodov získali  žiaci tercie, ktorým srdečne gratulujeme a ostatných chválime za predvedené výkony.

Touto cestou chcem poďakovať všetkých kolegom za pomoc a študentom triedy OKTÁVA, ktorí sa zhostili svojich úloh veľmi pozitívne. 

Mgr. Marián Berky