Projekt Cesta neznáma – VI. ročník -11.9.2022

Projekt Cesta neznáma – VI. ročník -11.9.2022

Sme hrdí, že sme spolu s organizáciou Lukus a Mestským múzeom v Lučenci v r. 2017 začali budovať tradíciu, ktorá mala už šieste pokračovanie. Opäť sme si pripomenuli na židovskom cintoríne 9.9. a v synagóge mesta 11.9. od 16,00 obete holokaustu a rasového násilia. Prípravou na spomínanie boli aj na hodinách SJL 9.9. príbehy spojené s dejinami Lučenca a s touto tematikou.

Naša Cesta neznáme sa vlani okrášlila príbehom Spravodliví medzi národmi a schody odkrývali naši vtedy študenti sekundy  a septimy ( Sofia  a Samuel Ďuriškovci) ako potomkovia – pravnuci záchrancov. Príbeh sa stal pevnou súčasťou lučenskej synagógy ako dôkaz odvahy a humanizmu v najhorších časoch pre človeka- v čase vojny.

Od vlani zároveň nielen odkrývame mená obetí na schodoch( v tomto roku 114 mien  s priezviskami na G), ale tieto mená aj zaznievajú v synagóge v zmysle hesla nášho projektu: Dávame číslam mená, menám príbeh. Medzi 7 čítajúcimi  tentokrát( vlani K.Binková a P.Predajnianský ako študenti vtedajšej oktávy) bol aj žiak oktávy SG Matej Janšto, ktorý prispel k dôstojnému priebehu podujatia aj prečítaním úryvku z knihy Nemý vták od O.L.Gály : Ako som ušla z geta. Nemohli sme obísť aj smutnú udalosť, keďže zakladateľka tejto tradície a spoluautorka školského filmu Pamätaj –Zachor o holokauste v Lučenci Daniela Drozdová v auguste podľahla ťažkej chorobe. Za prítomnosti jej rodičov a starých rodičov sme jej vyslovili ústami moderátorky podujatia V.H.Tóthovej spomienku a úctu.

Nielen spomíname a snažíme sa nezabudnúť, budujeme pamäť mesta, ale pokúšame sa v druhej časti podujatia prispieť k poznaniu kultúry, ktorá spoluvytvárala Lučenec. Tento ročník roztancovala synagógu a účastníkov lektorka tanca, dlhoročná tanečnica Lúčnice, spoluautorka mnohých projektov o tanci  L. Luptáková v časti Tanec – esencia života. Workshopu sa zúčastnili aj žiačky našej SZUŠ, aj mladí tanečníci zo súboru Ipeľ.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu stále objavovať niečo nové.

Mgr. Soňa Vargová