5. 10. 2022 sa uskutočnili na pôde školy 2 výchovné koncerty pre študentov kvinty – oktávy.

5. 10. 2022 sa uskutočnili na pôde školy 2 výchovné koncerty pre študentov kvinty – oktávy.

Prvý hudobno-výchovný koncert Svet peňazí sa venuje financiám.

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

Program sa dotýka tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Druhý hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program Buďme ľudia je zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýka tém ako napríklad otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitné režimy, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku, žobrácke gangy… Súčasťou programov je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.