Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 11. ročníku Murgašových dní

Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 11. ročníku Murgašových dní

Súkromné gymnázium v Lučenci Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet Bratislava podporilo už jubilejný 11. ročník Murgašových dní ( MD). Je to  celoslovenské   stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti fyziky a prírodovedných predmetov. Na Súkromnom gymnáziu v Lučenci dňa 21. októbra 2022 sa stretli fyzikári, aby plnili Murgašov odkaz: „Keď má človek  silnú vôľu a chuť do práce, nemôže ho znechutiť žiadna prekážka“. Chuť do práce a radosť z objavovaného im nechýbala. 

     Murgašove dni zahájila pani riaditeľka Ing. K. Molnárová a odovzdala slovo pani Mgr. Ľ. Lacovej ako čestnej členke M.D, ktorá si s dojatím zaspomínala na našu bývalú kolegyňu fyzikárku Mgr. Ivetu Pacunovú, ktorá odišla predčasne do fyzikálneho neba a odovzdala nám aj svojim žiakom  štafetu múdrosti a zodpovednosti. Minútou ticha si všetci prítomní uctili jej pamiatku.

      Pre veľký počet prihlásených účastníkov pracovali fyzikári v 2 skupinách. Aktivity  tohto dňa boli zamerané na inšpirácie od kolegov z UK katedry didaktiky fyziky a fyzikálne aktivity na domácej pôde. 

     Doc. RNDr. Viera Lapitková CSc., prezentovala a riadila prácu učiacich sa v aktivitách s názvom „ V čom je fyzika užitočná“ Išlo o aktivity slúžiace na tvorenie predstáv žiakov o technickom pokroku, ku ktorému dávajú základ objavy fyziky. Fyzikári modelovali vznik  kráterov zobrazených na mape Mesiaca a overovali  si vlastný predpoklad, ako mohli tieto krátery vzniknúť.

     Doc. PaedDr. Klára Velmovská PhD. v rámci jej príspevku „ Jeden kufrík vládne deviatakom“, ale aj vyučujúcim fyziky, ktorí tvorili elektrické obvody s led diódou a rezistormi, predstavila   PaedDr. Peter Horváth PhD v príspevku ,Na hranici s chémiou“ vyrábal elektrolýzou vodík.  R. Engler – študent kvinty na súkromnom gymnáziu v spolupráci s Mgr. Ľubicou Morkovou oboznámil účastníkov Murgašových dní s tvorbou jednoduchých čerpadiel, ich funkciou a využitím. Prezentoval čerpadlá, ktoré si svojpomocne vyrobil s využitím 3D tlačiarne a záujemcom o ňu ukázal, ako vzniká jej produkt. S projektom postúpil aj na celoslovenský festival vedy a techniky do Bratislavy 6.11.2022. Gratulujeme a držíme palce.

     Srdečná vďaka patrí sponzorom JSMF, Amavetu Bratislava, primátorke p. A. Pivkovej p .M. Kucejovej Slovexpres p. N. Gašperíkovej Mestskému informačnému centru v Lučenci, p. E. Košičiarovej  za Murgašovu tortu p. Ing.Tóthovi – hotel Clavis, a všetkým, čo s chuťou a radosťou pomohli a podporili 11. Murgašove dni.

      Nech vlny vysielané fyzikármi na Murgašových dňoch hovoria na miesto J. Murgaša.. Tešíme sa, že sa  opäť stretneme na 12. Ročníku Murgašových dní v roku 2023.

                                                                                   Účastníci Murgašových dní