Deň s P.Dobšinským pre SZŠ – Deň so slovenskou ľudovou rozprávkou

Deň s P.Dobšinským pre SZŠ – Deň so slovenskou ľudovou rozprávkou

V. Vinarčíková (septima) rieši svoju SOČ už od februára 2022. Stihla so svojou konzultantkou Mgr. S. Vargovou pripraviť pre rozprávkovú dedinku Habakuky v malebných Donovaloch texty do Múzea rozprávky, ktoré bolo otvorené 1.6. na Deň detí, naštudovať množstvo materiálu, navštíviť pôsobisko autora Drienčany v Gemeri, nadviazať spoluprácu s množstvom inštitúcií.

Keďže 22.10. si pripomíname výročie úmrtia autora a 24.10. bol  Medzinárodný deň školských knižníc a ako prípravu na Dobronoc SZŠ sme pripravili pre 1. až 5. ročník Deň s Pavlom Dobšinským.

24.-27.10. sme vítali školáčikov nástenkou o autorovi a malou výstavkou kníh, medzi ktorými nechýbalo súborné vydanie jeho poviestok – rozprávok ilustrované M.Benkom. V.Vinarčíková si pripravila 9 vyučovacích hodín po dohode s vyučujúcimi a aktivity prispôsobila veku žiakov. A tak na SZŠ v Opatovej maľovali záložky, počúvali rozprávky, reprodukovali text, riešili hádanky k rozprávkam, súťažili v kvíze. Ešte pred aktivitami vypĺňali krátku anketu k téme a následne im bola odprezentovaná prezentácia o P.Dobšinskom. Potom už nebolo konca –kraja úlohám, hrám a rozprávkama odmeňovaniu. Piataci ako najstarší sa zahrali aj na rozprávkarov a spolu v tíme tvorili rozprávku. Odmeny venovali aj samotné Habakuky.

Dúfame, že Deň s P. Dobšinským sa zapáčil a nezapadne prachom, možno sa stane tradíciou na SZŠ. Ďakujem V. Vinarčíkovej za vyloženú námahu a nesmiernu ochotu.

Mgr. S. Vargová