Sárova Bystrica – stretnutie budúcich redaktorov a moderátorov

Sárova Bystrica – stretnutie budúcich redaktorov a moderátorov

27. 10. účasťou v krajskom kole vyvrcholila mesačná príprava M.Janšta (oktáva), ktorý nás reprezentoval v súťaži publicistiky Sárova Bystrica. Súťažilo 5 tímov po 3 súťažiacich, ktorí imitovali vysielaciu zmenu. Každý si musel pripraviť  vlastnú reláciu a moderátorské vstupy, interview s hosťom, natočiť reportáž, vlastné reklamné spoty a spravodajský text. Výstupy hodnotila porota pracovníkov- redaktorov RTVS a rádia Regina. Podľa ich hodnotenia sa Matej Janšto umiestnil tesne za víťazmi. Dokonca u jednej z porotkýň bol na mieste víťazov. Tak mu v tomto priestore – ak sa mu bude venovať -držíme palce. Podporiť ho bol aj spolužiak J.Saxon, ktorý mu zároveň pomáhal zostrihať, titulkovať a ozvučiť reportáž  a priestor médií a soc. sietí ho zaujíma. Ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. S.Vargová