SJLO už odštartovala – kategória C

SJLO už odštartovala – kategória C

13.10. naši žiaci tercie( M.Sojková, M.Mlynarčík a S.P.Oravec) a kvarty ( L.Nováková, D.Drugda, R.Slivka a M.Zachar) riešili po príprave online test školského kola SJLO.17.10. už prezenčne transformovali text ako II. časť súťaže a nakoniec podstúpili aj III. časť – rečnícky jazykový prejav. Na obe zložky mali vyhradený čas. Kým I. časť bola vyhodnotená online , II. a III. časť si vypočula a vyhodnotila komisia v zložení B.Péterová, L.Kovácsová a S.Vargová. Víťazom po spočítaní bodov sa stal M.Mlynarčík, ktorý nás bude 10.11.2022 reprezentovať na okresnom kole. Na 2. mieste skončila L.Nováková a 3. miesto patrí S.P.Oravcovi. Ďakujem všetkým za prípravu a ochotu naučiť sa o našom  jazyku čo najviac.

Mgr. S.Vargová