Inovatívne vyučovacie hodiny dejepisu

Inovatívne vyučovacie hodiny dejepisu

Inovatívne metódy priniesli do vyučovania dejepisu nečakané alternatívy, ktoré dovoľujú realizovať pohľad na dejiny z uhla multiperspektivity. Umožňujú, aby žiaci nové poznatky nielen pasívne prijímali, ale aj aktívne tvorili.

Použitie braistormingu, historických prameňov, animácií, interaktívnej tabule, názorných obrazov a predmetov oživí každú vyučovaciu hodinu, a tá bude potom živšia, pestrejšia, pútavejšia a názornejšia. Inovatívne metódy tak poskytujú odlišný pohľad na dejiny. Pomocou nich môžeme žiaka ľahko vtiahnuť do minulosti, priblížiť mu ju a umožniť mu ju aj prežívať.

Správnou kombináciou inovatívnych a tradičných metód môžeme dosiahnuť vysokú úroveň vzdelania. Bez kvalitných pomôcok sa nezaobíde žiadna vyučovacia hodina a tak to bolo aj  v našom prípade, kde nám zážitkovú hodinu spestrili vzácne pomôcky priamo z Egypta ako busta faraóna Tutanchamóna, papyrus, hieroglyfy, skarabeus, ťava,  či saharský púštny piesok. Každá vyučovacia hodina by mala byť spoluprácou medzi učiteľom a žiakom, kde sa aj žiak podieľa na vyučovacom procese.

Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA