Sestry Jančové –autorky slovenských komiksov na besede na SG

Sestry Jančové –autorky slovenských komiksov na besede na SG

21.4. sme na SG v triede tercia realizovali besedu a tvorivú dielňu  Komiks a jeho podoba. Našimi hosťkami boli sestry Jančové, ktoré prijali pozvanie Veroniky Vinarčíkovej, ktorá v rámci svojej SOČ na tému Folklórna rozprávka  a vzťah populácie k nej v súčasnosti objavila, že okrem rôznych tém spracovali autorky do komiksovej podoby  aj menej známu rozprávku od P. Dobšinského Čiernovlasý princ. Venujú sa komiksom už 5 rokov a okrem všetkých znakov majú ich komiksy aj výnimočnú pridanú hodnotu – sú slovenské, zaoberajú sa v nich dôležitými aktuálnymi témami a približujú ich mladšej generácii – ekológia, dôležitosť športu pre mládež, diskriminácia, demokracia a iné.

Po besede prebehla tvorivá dielňa, kde si každý sám alebo vo dvojici mohol vytvoriť vlastnú komiksovú stranu a prezentovať svoj nápad. Najlepším sestry Jančové venovali svoje komiksy.

Zároveň sme boli poctení, lebo ako prvým nám prezradili po dlhom a náročnom roku práce, že je na svete ich učebnica – čítanka pre 4. ročník ZŠ, ktorá vznikla v spolupráci s ministerstvom školstva a má podobu aj komiksu.

Každý, kto má rád komiks alebo príbehy vo výtvarnej podobe, bol vítaný- Prišli aj p. I. Najpaverová zo SZUŠ, p. Vinarčík, K. Mičianiková zo sexty. A pochvala patrí  všetkým žiakom tercie za správanie aj tvorivosť.

Ešte raz ďakujeme za návštevu, aj za rozvoj slovenského komiksu  a želáme veľa nápadov a ich hladkú realizáciu.

Mgr. S.Vargová