Sládkovičova Radvaň 2023 aj s účasťou M. Janšta

Sládkovičova Radvaň 2023 aj s účasťou M. Janšta

M. Janšto (oktáva) sa veľmi pekne rozlúčil so svojou amatérskou recitačnou aktivitou, nakoľko  ako študent VŠ umeleckého zamerania už nebude môcť prijať účasť v takýchto súťažiach. Za celé roky štúdia na SZŠ  a  SG nás reprezentoval na oblastných až celoslovenských kolách Šalianskeho Maťka, Kováčovej Bystrice, Timravinej studničky( celoslovenský víťaz vo svojej kategórii v roku 2021) aj Hviezdoslavovho Kubína, ktorý v tomto roku ukončil účasťou v krajskom kole, ktoré nesie názov Sládkovičova Radvaň. Ďakujeme za množstvo naštudovaných textov, ochotu sa chuť sa stále zlepšovať,  za prekonávanie trémy a súťaživosť, za lásku k umeleckému slovu a reprezentáciu škôl. Veľa šťastia na VŠ.

Mgr. S.Vargová