Exkurzia múzea SNP

Exkurzia múzea SNP

Žiaci súkromného gymnázia navštívili múzeum Slovenského národného povstania, ktoré je špecializované na dokumentáciu vývoja slovenskej spoločnosti vo vojnových rokoch 1938 až  1945. Jeho archív a expozície obsahujú materiály o protifašistickom národnooslobodzovacom boji a Slovenskom národnom povstaní. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia počas druhej svetovej vojny na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky.

Je našou povinnosťou zachovávať historické pamiatky pre ďalšie generácie a pomocou nich viesť žiakov  k uvedomeniu si hodnoty slobody a demokracie.