26.september EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.september EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Každoročne si v tento deň pripomíname rôznymi aktivitami dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Cieľom týchto aktivít je podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti ako aj celoživotné jazykové vzdelávanie.

25.septembra sme v spolupráci s Mestským informačným centrom a kanceláriou Europe Direct v Lučenci pripravili pre triedy kvarta, kvinta a 1.A zaujímavé podujatie, ktoré pozostávalo z krátkej a poučnej prezentácie a interaktívnych aktivít – kvíz, tajnička, posluch, v ktorých si žiaci mohli vyskúšať znalosti z cudzích jazykov v praxi. Najlepšie družstvá boli odmenené vecnými cenami Europe Direct Lučenec.

Najviac bodov získalo 4-členné družstvo chlapcov z kvinty a 1.A v zložení: R.Slivka, N.Karásek, V.Tóth a A.Kohút.

Pre záujemcov o cudzie jazyky pripravujeme aj exkurziu na Univerzitu M.Bella v B.Bystrici, kde spoločne navštívime filozofickú fakultu a katedru tlmočníctva a prekladateľstva a priblížime tak žiakom štúdium a možnosti v jazykovom vzdelávaní.