Olympiáda SJL –školské kolo – kategória C

Olympiáda SJL –školské kolo – kategória C

17.10. a 23.10. sa uskutočnili na SG všetky tri zložky SJLO pre 8.-9. ročník (terciu a kvartu OG). Test , transformácia textu a rečnícky prejav najlepšie zvládol Sebastián Peter Oravec a bude nás reprezentovať na okresnom kole. Okrem neho bola ešte úspešnou riešiteľkou SJLO v kategórii C Martina Sojková. Blahoželáme. Ďalšími súťažiacimi boli A. Engler, J. Janšto a M. Mlynarčík. Všetkým súťažiacim z  kvarty ďakujeme za ochotu a aj veľmi originálne a pôsobivé výkony.

Mgr. Soňa Vargová