Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy ,,Vaša strava nech je Vašim liekom“ zdôrazňoval svojim žiakom už kedysi dávno Hippokrates. Žiaci triedy Sekundy, si Svetový deň výživy pod taktovkou triedneho učiteľa spravili ovocnú desiatu. Usilovní žiaci spoločnými silami vyrábali kreatívne desiatové taniere plné vitamínov. V rozprávaní o dôležitosti zdravého životného štýlu sme pokračovali aj na vyučovacej hodine Občianskej náuky, kde z úst žiakov vznikali zaujímavé úvahy či komentáre k zdravej výžive. Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA