Týždeň vedy a techniky 2023 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Týždeň vedy a techniky 2023 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 6. 11. do 10. 11. 2023.

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré pripravili učitelia pre študentov.                                               8.9.2023-sa uskutočnila exkurzia do Zvolena-pre študentov prímy až septimy- celý deň patril –krásnemu Zámku vo Vígľaši a kontaktnej ZOO- Tropical World vo Zvolene.

14.11.2023-trieda kvinta- septima navštívila fakultu tlmočníctva a prekladateľstva MBB v Banskej Bystrici.

16.11. 2023- sa uskutoční exkurzia do automobilového závodu v Bratislave Volkswagen Slovakia pre triedy kvarta-až oktáva.

13.10. 2023 sa konalo krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici na ktorom  školu reprezentovali : Sebastián Oravec z kvarty, Richard Engler zo sexty, Alexandra Kolbányiová zo septimy a so svojimi projektami si  vybojovali postup na celoštátne kolo. Dňa 8.11.-10.11.2023 Súkromné gymnázium reprezentovali na celoslovenskom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave kde študent sexty Richard Engler si vybojoval špeciálnu cenu odbornej komisie za projekt Inovatívna robotika v kategórii elektrina a mechanika..

Počas celého týždňa mali študenti  možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia.

Priestor tiež dostala vedomostná súťaž  iBobor, Piškvorkový turnaj, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, seminár pre učiteľov AJ, prírodovedné  experimenty v laboratóriách z fyziky a chémie, či celodenný projekt pre študentov „Konzumná spoločnosť“, kde mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, chémii a matematike. Počas tohto týždňa prebiehala tiež zbierka materiálu pre zvieratká v útulku, ktorým tým určite uľahčíme ich život.

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách.

Mgr. Helena Kovácsová