Súkromné gymnázium

Kontakt

Adresa:
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta č.1
98401 Lučenec
IČO: 45024065
DIČ: 2022696357
Riaditeľka školy
Ing. Katarína Molnárová
mobil:
0915 849 417
e-mail:
molnarova@sgymlc.sk
e-mail: sekretariat@sgymlc.sk