Súkromné gymnázium

Otvorenie školského roka 2023/2024

Dňa 4. septembra 2023 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2023/2024. Za prítomnosti zriaďovateľa škôl, riaditeliek, pedagógov, žiakov a ich najbližších  si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme a poprajme si hlave veľa zdravia.