Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ, Súkromné gymnázium vydáva nasledovný pokyn upravujúci otvorenie nového školského roka 2020/2021: Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy. Otvorenie školského roka sa uskutoční 02.09.2020 od 09:00 do 09:45 hod. v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Príchod žiakov do školy …