Súťaž iBobor

Každý rok sa naši študenti zúčastňujú medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa tento rok na Slovensku zúčastnilo v 8 kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl. Niektorí naši študenti dosiahli výborný výsledok vo svojej kategórií. Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok Celkové poradie Benjamin       Gondová Simona sekunda 73,34 …

Mladý Európan 2020

23. 9. 2020 sa študenti Kristína Binková zo septimy a Matúš Géč a Adrian Novodomský z oktávy zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan 2020, ktorá sa konala na Radnici v Lučenci. Po presvedčivom výkone sa stali víťazmi regionálneho kola a postúpili tak na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 15. 10. – 16. 10. …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra 2020, žiaľ tento rok  jednotlivo po triedach vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii. Po zaznení štátnej hymny, príhovore triednych učiteľov sa učitelia so študentami porozprávali o predchádzajúcich mesiacoch, odovzdali dôležité informácie,  popriali si veľa zdravia a  šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ, Súkromné gymnázium vydáva nasledovný pokyn upravujúci otvorenie nového školského roka 2020/2021: Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy. Otvorenie školského roka sa uskutoční 02.09.2020 od 09:00 do 09:45 hod. v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Príchod žiakov do školy …