Celoslovenské kolo online Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazka krajského kola Chiara Riana Lepiešová, žiačka kvarty, mala možnosť 22. marca porovnať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti s tými najlepšími nemčinármi z celého Slovenska. V písomnej časti olympiády nezaváhala a potvrdila svoje kvality, keď získala plný počet bodov a dosiahla tak 100% úspešnosť. Avšak konkurencia v kategórii 1B bola naozaj veľmi veľká. Po ústnej časti …

Úspechy v okresnom kole chemickej olympiády 2021

V piatok 12.3. sa konalo okresné kolo CHO dištančnou formou. Po svedomitej domácej príprave sa na ňom zúčastnili naši dvaja študenti triedy kvarta a v konkurencii 22 študentov si vybojovali perfektné umiestnenie. Matej Bartoš prvé a Alexandra Kolbániyová tretie miesto. Srdečne im blahoželáme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce …

CHIARA LEPIEŠOVÁ – víťazka krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Ani dištančné vzdelávanie, ani dlhodobo pretrvávajúca pandemická situácia nezabránili žiakom a ich učiteľom v príprave na rôzne predmetové olympiády. O tom, že sa našim žiakom venujeme naplno aj za týchto okolností svedčia ich dosiahnuté umiestnenia a skvelé výsledky. Už v okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU (20.1.2021) prezentovali svoje jazykové schopnosti a zručnosti Chiara Riana Lepiešová z kvarty …

Doležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …

Súťaž iBobor

Každý rok sa naši študenti zúčastňujú medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa tento rok na Slovensku zúčastnilo v 8 kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl. Niektorí naši študenti dosiahli výborný výsledok vo svojej kategórií. Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok Celkové poradie Benjamin       Gondová Simona sekunda 73,34 …