Sárova Bystrica – stretnutie budúcich redaktorov a moderátorov

27. 10. účasťou v krajskom kole vyvrcholila mesačná príprava M.Janšta (oktáva), ktorý nás reprezentoval v súťaži publicistiky Sárova Bystrica. Súťažilo 5 tímov po 3 súťažiacich, ktorí imitovali vysielaciu zmenu. Každý si musel pripraviť  vlastnú reláciu a moderátorské vstupy, interview s hosťom, natočiť reportáž, vlastné reklamné spoty a spravodajský text. Výstupy hodnotila porota pracovníkov- redaktorov …

Deň s P.Dobšinským pre SZŠ – Deň so slovenskou ľudovou rozprávkou

V. Vinarčíková (septima) rieši svoju SOČ už od februára 2022. Stihla so svojou konzultantkou Mgr. S. Vargovou pripraviť pre rozprávkovú dedinku Habakuky v malebných Donovaloch texty do Múzea rozprávky, ktoré bolo otvorené 1.6. na Deň detí, naštudovať množstvo materiálu, navštíviť pôsobisko autora Drienčany v Gemeri, nadviazať spoluprácu s množstvom inštitúcií. Keďže 22.10. …

Literárny Lučenec aj s účasťou SG – 5.10.

Začiatkom októbra prebehla uzávierka posielania študentských a žiackych prác do celoslovenskej literárnej súťaže vlastnej tvorby Literárny Lučenec. Vo výbere budú aj práce z našej školy. Svojimi poviedkami sa zúčastňujú:  študentky sexty P.Heráková, K.Mičianiková, A.Kolbányiová, N.Stanková, študentka 1.A T.Illéšová,  žiačka sekundy S.Dellai a z tercie žiak S.P.Oravec. Mladým literárnym talentom držíme palce, vyhodnotenia sa dočkajú …

Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 11. ročníku Murgašových dní

Súkromné gymnázium v Lučenci Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet Bratislava podporilo už jubilejný 11. ročník Murgašových dní ( MD). Je to  celoslovenské   stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti fyziky a prírodovedných predmetov. Na Súkromnom gymnáziu v Lučenci dňa 21. októbra 2022 sa stretli fyzikári, aby plnili Murgašov odkaz: …

Krajský festival vedy a techniky

Dňa 14.10.2022 prebiehal v B. Bystrici na Spojovej škole Krajský festival vedy a techniky- súťaž s prírodovedným zameraním. Súťaže sa zúčastnili z našej školy 2 študenti: Matej Bartoš s projektom: Disperzia a lom svetla aRichard Engler s projektom: Tvorba jednoduchých čerpadiel s využitím 3D tlačiarne. Prezentácia obidvoch projektov bola na vysokej úrovni. Porota zaradila Rišov projekt i medzi …

5. 10. 2022 sa uskutočnili na pôde školy 2 výchovné koncerty pre študentov kvinty – oktávy.

Prvý hudobno-výchovný koncert Svet peňazí sa venuje financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýka tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. …

Exkurzia Košice.

V dňoch 21. 9. – 22. 9. 2022 sa uskutočnila exkurzia do Košíc pre triedu sexta + 2. A. Vo vlaku  Lučenca do Košíc boli študenti ešte trochu zaspatí, veď stávať tak, aby boli o 5, 45 hod. na vlakovej stanici, nie je také jednoduché. Ale čoskoro ožili a tešili sa na krásne …

Projekt Cesta neznáma – VI. ročník -11.9.2022

Sme hrdí, že sme spolu s organizáciou Lukus a Mestským múzeom v Lučenci v r. 2017 začali budovať tradíciu, ktorá mala už šieste pokračovanie. Opäť sme si pripomenuli na židovskom cintoríne 9.9. a v synagóge mesta 11.9. od 16,00 obete holokaustu a rasového násilia. Prípravou na spomínanie boli aj na hodinách SJL 9.9. príbehy spojené s dejinami …