Majstrovstvá v šachu

Dňa 9.12.2022 sa uskutočnili Majstrovstvá Banskobystrického kraja žiakov a žiačok základných škôl, ako aj študentov a študentiek stredných škôl v zrýchlenom šachu v Tomášovciach. Súkromné gymnázium reprezentovali: Hralo sa švajčiarskym systémom na  kôl s hracím tempom 2×10 min + 5 sek/ťah na partiu, bez zapisovania ťahov. Lucka sa umiestnila na prvom mieste medzi dievčatami stredných …

Nikola Stanková – 3. miesto na  celoslovenskej súťaži Literárny Lučenec

Spomedzi 256 súťažných  prác a 120 účastníkov v 3 vekových kategóriách sa ani naše práce nestratili. Najlepšie sa darilo Nike Stankovej zo sexty, ktorá si v II. kategórii (próza) odniesla krásne 3. miesto a 24.10. 2022 si v zrekonštruovanej Novohradskej knižnici prevzala zaslúžené ocenenie. Dúfame, že bude ďalej svojimi príbehmi rozosmievať čitateľov, čo bol bonus, …

Náboj Junior

   Dňa 25.11.2022 sa konal v priestoroch Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci už X. ročník Náboja Junior – matematicko-fyzikálnej súťaže pre 4 – členné tímy žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy, resp. žiakov tercie a kvarty osemročného gymnázia.    Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy …

Týždeň vedy a techniky 2022 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 7. 11. do 11. 11. 2022. Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré pripravili …

Piškvorkový turnaj

Každý rok na našej škole organizujem Týždeň vedy a techniky, ani tento rok nebol výnimkou. Počas tohto týždňa sme si zvykli zmerať svoje strategické schopnosti v piškvorkách. Tento rok sme to urobili trošku ináč, a pozvali sme aj žiakov iných škôl na náš turnaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, žiaci …

Inovatívne vyučovacie hodiny dejepisu

Inovatívne metódy priniesli do vyučovania dejepisu nečakané alternatívy, ktoré dovoľujú realizovať pohľad na dejiny z uhla multiperspektivity. Umožňujú, aby žiaci nové poznatky nielen pasívne prijímali, ale aj aktívne tvorili. Použitie braistormingu, historických prameňov, animácií, interaktívnej tabule, názorných obrazov a predmetov oživí každú vyučovaciu hodinu, a tá bude potom živšia, pestrejšia, …

Exkurzia v zážitkovom turistickom centre Atlantis

Piatok dňa 11. novembra sa žiaci príma a 6.A triedy spolu so žiakmi 5.ročníka zúčastnili exkurzie v zážitkovom turistickom centre Atlantis v Leviciach. Hlavným cieľom exkurzie bolo nadobudnúť nové poznatky zo života v kozme a taktiež zažiť jedinečnú atmosféru starovekého Egypta. Žiaci si v prvej časti svojho programu vyskúšali rolu kozmonauta a oboznámili sa so životom vo …