športový deň

Dňa 23.6. piatok sa na našej škole SGym  zorganizoval športový deň pre študentov tried prima až septima . Študenti súťažili v badmintone a vo futbale. Na záver tohoto dňa si zahrali volejbalový zápas ,kde si zmerali svoju výkonnosť výber žiakov z triedy septima a kvinta proti žiakom , ktorí navštevujú …

Športová súťaž – Atletika -Novohradská liga 5. a 6.ročník 

Dňa 22.6. štvrtok sa študenti školy súkromného  gymnázia , ale aj Súkromnej základnej školy zúčastnili Novohradskej ligy Atletika.  Súťaž bola rozdelená na 5.ročník a 6.ročník . Najlepšie umiestnenia dosiahli Emma Novotková 1. miesto hod kriketovou loptičkou a dve 3.miesta z behu 600m a beh 60m. Ďalej Rebeka Prázdnovská 2miesto hod …

Medzinárodná reprezentácia na celoštátnom kole SOČ v Českej republike aj s účasťou SG

18.6.2023 sa Veronika Vinarčíková vrátila z víkendového pobytu v Českej republike, kde odprezentovala jej úspešnú súťažnú prácu z celoslovenskeho kola SOČ v SR. V Plzni sa konalo celoštátne kolo českej SOČ. Sme veľmi hrdí, že Veronika reprezentovala školu, mesto aj Slovenskú republiku. Veronika síce nesúťažila, ale zbierala pochvaly, zážitky a …

Malé múzeum novoveku na SG- tercia a jej projekty z dejepisu

Tercia nainštalovala svoje projekty z obdobia novoveku – vynálezy, umelecké diela, stavby a vytvorila malé múzeum novoveku na 3. poschodí SG. Modely, ktoré museli obhájiť slovne , pripraviť prezentáciu s príbehom daného javu aj jeho tvorcu sa stali exponátmi. Zároveň priniesli aj poznatky, kde sa dnes a v akom stave dielo/ stavba nachádza. V našom …

Exkurzia múzea SNP

Žiaci súkromného gymnázia navštívili múzeum Slovenského národného povstania, ktoré je špecializované na dokumentáciu vývoja slovenskej spoločnosti vo vojnových rokoch 1938 až  1945. Jeho archív a expozície obsahujú materiály o protifašistickom národnooslobodzovacom boji a Slovenskom národnom povstaní. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. …

Noví absolventi súkromného gymnázia

V piatok 26.5.2023na Radnici mesta Lučenec, oficiálne ukončili štúdium na gymnáziu a ako úspešní maturanti si prevzali maturitné diplomy, za účasti pozvaných hostí, rodičov, učiteľov. Posledný krát sme zatlieskali týmto úspešným študentom. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu ako aj v osobnom živote.

Sládkovičova Radvaň 2023 aj s účasťou M. Janšta

M. Janšto (oktáva) sa veľmi pekne rozlúčil so svojou amatérskou recitačnou aktivitou, nakoľko  ako študent VŠ umeleckého zamerania už nebude môcť prijať účasť v takýchto súťažiach. Za celé roky štúdia na SZŠ  a  SG nás reprezentoval na oblastných až celoslovenských kolách Šalianskeho Maťka, Kováčovej Bystrice, Timravinej studničky( celoslovenský víťaz vo svojej …

Priateľský volejbalový turnaj  – 3.5.2023

Odvetný priateľský turnaj sa konal na našej škole a hostili sme volejbalistov z GBST, ktorí nás na turnaj pozvali v 1. polroku. Stretli sa nadšenci volejbalu, ktorí sa mu venujú aj vo voľnom čase v podobe krúžkov. Obaja tréneri dohodli čas a družstvá odohrali 10 setov. Vo väčšine z nich zvíťazilo družstvo z GBST, čo motivuje našich …