Súkromné gymnázium

Beh mládeže Domu Matice slovenskej

Pri príležitosti OSLÁV výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutočnil dňa 4.5.2022 “ Beh mládeže Domu Matice slovenskej“ , kde sme mali zastúpenie študentov súkromného gymnázia, ale aj súkromnej základnej školy. Súťažilo sa v rôznych kategóriách, kde sme získali množstvo ocenení. Na 1.miestach sa umiestnili nasledovne: žiak triedy  Prima P. BRHLÍK …

Aj takto sa učíme: Rímsky deň so sekundou

Ako výstup z učiva o Rímskej ríši sme si zvolili tvorbu malého múzea o Ríme a jeho starovekých dejinách. Každý z triedy si zvolil artefakt z inej oblasti, ktorý musel v určitej mierke či životnej veľkosti vyrobiť a predstaviť pred triedou. Výber bol naozaj bohatý: architektúra, výzbroj, výstroj, strava, oblečenie či účesy, financie …. A tak sa nám do …

Basketbal

Dňa  7. 4. 2022 sa uskutočnilo okresné okolo v basketbale žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci kvinty, sexty a septimy. Aj bez dlhodobejšieho tréningu chlapci boje takticky zvládali, no chýbal im kúsok šťastia, preto skončili na 5.mieste.

Vybíjaná

Po dlhej dobe sa uskutočnilo školské predkolo vo vybíjanej žiačok. Naše žiačky sekundy, prímy a 5.ročníka reprezentovali našu školu. Snažili sa ako im sily stačili, no bohužiaľ výsledkovo to nebolo postačujúce. Nakoniec sme sa umiestnili na krásnom 4.mieste.

Postup nášho študenta na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 1. 4. 2022 Patrik Predajnianský, študent  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentoval našu školu a obhájil svoju prácu, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila online. Na projekte pracoval počas celého roka a vybojovali si vo svojom odbore Zdravotníctvo krásne 2. miesto s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, …

Maťo Janšto – postup na región v prednese prózy -Hviezdoslavov Kubín

Opäť sme sa mohli 18.3.2022  ponoriť do krásy hovoreného a prednášaného slova , nakoľko sa osobne stretli recitátori IV.kategórie – prednes poézie a prózy – v NOS v Lučenci. Konalo sa okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína- 68. ročník. Postupu do regionálneho kola predchádzalo upravenie textu R.Jašíka Mŕtve oči z 55 strán na dve a pol, nacvičenie prednesu, …

Viete čo sú hemoroidy? (Práca SOČ)

Som žiak oktávy  Patrik Predajnianský a v rámci svojej práci SOČ(Stredoškolská odborná činnosť), ktorá bola inšpirovaná práve dištančným vzdelávaním, nekonečným sedením pred počítačmi, nesprávnou životosprávou som pripravil prezentáciu o dnes veľmi častom ochorení, ľudovo nazývaným zlatá žila –o hemoroidoch. Kto má záujem –môže si prezentáciu pozrieť, doplniť si informácie k danej …