Súkromné gymnázium

Maťo Janšto (sexta) – naše recitátorské eso- 2. miesto Kováčova Bystrica a 1. miesto Timravina studnička

Už v marci 2021 sme poslali videnahrávku prednesu Maťa Janšta  do interpretačnej časti súťaže Kováčova Bystrica. V apríli sme dostali vyhodnotenie a Matej sa umiestnil  vo svojej kategórii na krásnom 2. mieste.  Povzbudení týmto úspechom, nakoľko tréningy recitácie prebiehali hlavne pomocou zoomov a chceli sme si ,  sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže …

Špeciálne ocenenie pre nášho študenta Petra Koreňa na celoštátnom kole Festival 4 živlov AMAVET 2021!!!

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, …

Stretnutie s ministrom

3. júna 2021navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v rámci návštev lučeneckých škôl aj Súkromné školy v Opatovej. Zastavil sa aj na Súkromnom gymnáziu, prezrel si priestory gymnázia, navštívil triedu kvinta a neplánovane aj triedu septimu + 3. A, do ktorej ho pozvali študenti Tereza a Andrej. Krátke neformálne stretnutie bolo …

Kurz kariérového poradenstva

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci realizuje cyklus prednášok a aktivít pre študentov stredných škôl v rámci kariérového poradenstva na tému Sebapoznanie a orientácia vo svete práce. 3. júna 2021 sa táto prednáška uskutočnila na Súkromnom gymnáziu v Lučenci v triede septima + 3. A. Počas štyroch vyučovacích hodín sa študenti dozvedeli veľa nových informácií o trhu …

Náš študent Matej Bartoš opäť úspešný na krajskom kole Biologickej olympiády !!!

Dňa  18. 5. 2021  po výbornom výkone v krajskom online  kole Biologickej olympiády  kategórie E –v odbore botanika, si študent kvarty Matej Bartoš vybojoval krásne 2. miesto (bod ho delil od prvého postupového miesta).  Sily si zmeral s konkurenciou 13 súťažiacich  z celého Banskobystrického kraja. Nakoľko sa súťaž konala online –na vyhodnotenie …

Festival 4 živlov –Postup našich mladších študentov na celoštátne kolo!!!

Dnes 19.5.2021 prebehlo vyhodnotenie projektov malých vedátorov, ktorí súťažili  zo svojimi prácami na  Festivale 4 živlov. Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov a nosnou témou súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Festival  je zameraný na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných …

Naše študentky nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole SOČ !!!

V dňoch 26. – 29. 4. 2021  študentky septimy Kristína Binková a Karolína Mravcová    veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhajovali práce, vo svojich odboroch, v každom medzi 16nastimi súťažiacimi na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo opäť online. Na 43. ročníku SOČ celkovo súťažilo 2 968 súťažných prác …