Súkromné gymnázium

Náučný chodník B.S.Timrava“ priamo v našom meste

Aj takto sa učíme na SJL … dobrovoľná domáca úloha sa stala podnetom na prechádzky mestom, vyhľadanie pamätných miest spojených so životom B.S.Timravy, ktorej 70. výročie úmrtia si pripomíname v tomto roku. Ďakujem študentom sexty, septimy a oktávy, ktorí nielen našli všetkých 10 banerov o jej živote, ale mnohí vzali …

Netradičná spolupráca s Mestským múzeom – komiks Bitka pri Lučenci aj s účasťou SG

Sme veľmi hrdí, že nás Mestské múzeum v Lučenci opäť oslovilo s ponukou spolupráce. K výročiu bitky pri Lučenci chceli zaujať aj mladšiu populáciu a tak vznikol nápad vytvoriť komiks. Výtvarné spracovanie mala pod palcom p. uč. Izabela Najpaverová, ktorá si na realizáciu privolala svoje 2 žiačky a jednou z …

Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

Už 15.10. 2021 sa konalo školské kolo SJLO cez oficiálnu stránku EduPage. Online test sa odvážili vyriešiť a sily si zmerali žiaci kvarty: Kristína Janoštiaková, Lili Križová, Richard Engler a z triedy tercia Laura Nováková. Bolo to vôbec po prvýkrát, kedy sa mohli zúčastniť tejto súťaže, keďže SJLO sa podľa …

Postup našich študentov na celoslovenské finále Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Dňa  15. 10. 2021 Súkromné gymnázium reprezentovali na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici študentka oktávy- Karolína Mravcová, študent kvinty Matej Bartoš a študent kvarty Peter Koreň. Po výbornom výkone pri prezentácii a obhajobe  svojich prác pred odbornou komisiou si Karolína Mravcová a Matej Bartoš vybojovali postup a Peter Koreň postupako náhradník na …

Kika Binková si prevzala ocenenie primátorkou mesta Lučenec

Kristína Binková, vynikajúca študentka už oktávy nášho SG, sa dlhodobo venuje štúdiu veľmi aktuálnej témy rasizmu, xenofóbie, extrémizmu,radikalizmu a diskriminácie najmä v Slovenskej republike so zameraním na mládež, pravidelne sa zúčastňovala a zúčastňuje rôznychspoločensko-politických aktivít s touto problematikou (napr. zúčastnila sa predvolebného meetingu, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 1. 2020 …

Otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa konalo 2. septembra 2020, žiaľ tento rok  jednotlivo po triedach vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii. Po zaznení štátnej hymny, príhovore triednych učiteľov sa učitelia so študentami porozprávali o predchádzajúcich mesiacoch, odovzdali dôležité informácie,  popriali si veľa zdravia a  šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle …

Maťo Janšto (sexta) – naše recitátorské eso- 2. miesto Kováčova Bystrica a 1. miesto Timravina studnička

Už v marci 2021 sme poslali videnahrávku prednesu Maťa Janšta  do interpretačnej časti súťaže Kováčova Bystrica. V apríli sme dostali vyhodnotenie a Matej sa umiestnil  vo svojej kategórii na krásnom 2. mieste.  Povzbudení týmto úspechom, nakoľko tréningy recitácie prebiehali hlavne pomocou zoomov a chceli sme si ,  sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže …