Súkromné gymnázium

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra 2020, žiaľ tento rok  jednotlivo po triedach vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii. Po zaznení štátnej hymny, príhovore triednych učiteľov sa učitelia so študentami porozprávali o predchádzajúcich mesiacoch, odovzdali dôležité informácie,  popriali si veľa zdravia a  šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ, Súkromné gymnázium vydáva nasledovný pokyn upravujúci otvorenie nového školského roka 2020/2021: Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy. Otvorenie školského roka sa uskutoční 02.09.2020 od 09:00 do 09:45 hod. v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Príchod žiakov do školy …