Súkromné gymnázium

Ponúkame

#a omnoho viac …

#nižší počet študentov v triede
#individuálny prístup
#domáce a zahraničné exkurzie
#lyžiarske a plavecké kurzy
#týždeň vedy a techniky
#posilnené štúdium anglického jazykalektor
#projektové vyučovanie
#bilingválne projekty