Súkromné gymnázium

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006

Celoslovenské súťaže

Olympiáda ľudských práv, celoštátne koloČestné uznanieMichal Ragan, oktáva
Olympiáda nemeckého jazyka, celoštátne kolo1. miestoDiana Štefanková, sexta
Modelový európsky parlament2. miestoMichal Ragan, oktáva
Modelový európsky parlamentúčasťJana Mlynarčíková, tretia
Modelový európsky parlament2. miestoIvan Kováčik, tretia
Virgal – virtuálna galéria2. miestoSimona Žolnerová, sekunda
Celoštátna prehliadka SOČ4. miestoKateřina Púpavová, tretia
Celoštátna prehliadka SOČ4. miestoPatrícia Tomášová, septima
Celoštátna prehliadka SOČ4. miestoPetra Mihalovicsová, septima

Krajské súťaže

Chemická olympiáda, krajské kolo, kategória Dg1. miestoFridolín Pokorný, kvarta
Krajské kolo v basketbale dievčat3. miestoBaityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová
Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová
Olympiáda nemeckého jazyka, krajské kolo2. miestoRichard Gono, tercia
Olympiáda nemeckého jazyka, krajské kolo1. miestoDiana Štefanková, sexta
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo1. miestoMichal Ragan, oktáva
Geografická olympiáda, krajské kolo2. miestoJozef Kliment, sekunda
Chemická olympiáda, krajské kolo7. miestoDavid Lancz, sexta
Krajská prehliadka SOČ2. miestoKateřina Púpavová, tretia
Krajská prehliadka SOČ1. miestoPatrícia Tomášová, septima
Krajská prehliadka SOČ1. miestoPetra Mihalovicsová, septima

Regionálne súťaže

Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo2. miestoJakub Vrana, sekunda
Modelový európsky parlament,1. miestoLucia Janovcová, tretia
Modelový európsky parlament,1.miestoIvan Kováčik, tretia
Modelový európsky parlament,2.miestoPetra Mihalovicsová, septima
Regionálne kolo v basketbale dievčat1. miestoBaityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová
Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová
Debatná liga, 2. regionálne kolo2.miestoMihalovicsová, Janovcová, Mlynarčíková, tretia
Debatná liga, 3. regionálne kolo6.miestoMihalovicsová, Janovcová, Mlynarčíková, tretia

Okresné súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo2. miestoKatarína Tomeková, kvarta
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo2. miestoRóbert Kováčik, oktáva
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo1. miestoRichard Gono, tercia
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo1. miestoDiana Štefanková, sexta
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo2. miestoJán Szókiš, oktáva
Okresné kolo v basketbale dievčat1. miestoBaityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová
Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová
Mikulášsky turnaj žiakov vo futbale2. miestoKulich, Beňo, Hliva, Kováčik M., Halm F.
Lé Giang, Mrva, Šagát, Kováčik J., Olšiak
Novoročný halový futbalový turnaj2. miestoKulich, Beňo, Hliva, Halm F., Lé Giang
Mrva, Šagát, Kováčik J., Pokorný
Matematická olympiáda, okresné kolo3. miestoDaniela Erlichová, príma
Matematická olympiáda, okresné kolo6. miestoFridolín Pokorný, kvarta
Matematická olympiáda, okresné kolo6. miestoZoja Germušková, sekunda
Matematická olympiáda, okresné kolo8. miestoNikoleta Golianová, príma
Pytagoriáda, okresné kolo4. miestoRichard Gono, tercia
Halový futbalový turnaj „O pohár riaditeľa LAFC Lučenec“2. miestoPokorný, Kulich, Beňo, Kováčik M., Halm F.
Lé Giang, Šagát, Kováčik J., Olšiak
Basketbalový turnaj stredných škôl „O pohár Jána Šufliarskeho“, okresné kolo3. miestoBalažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová
Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová
Basketbalový turnaj základných škôl „O pohár Jána Šufliarskeho“, okresné kolo1. miestoBalažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová
Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová
Okresné kolo v malom futbale2. miestoPokorný, Kulich, Kováčik M., Halm F., Lé Giang
Šagát, Kováčik J., Olšiak, Novotka, Mrva
Okresné kolo vo futbale študentov stredných škôl2. miestodružstvo PSG