Súkromné gymnázium

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

CEZPOĽNÝ BEHObvodné koloDenisa Gombalová, 3.miesto
družstvo žiačok (E.Kulichová, D.Gombalová), 1.miesto
FESTIVAL VEDY A TECHNIKYKrajské koloD.Gombalová, 1.miesto
P.Nociar, 1.miesto
NOVOHRADSKÉ HRY V ATLETIKEOkresné koloT.Novodomský, 1. a 3.miesto
D.Gombalová, 2.a 3.miesto
FESTIVAL VEDY A TECHNIKYCeloslovenské koloD.Gombalová,postup na Kongres v Zaragoze
P.Nociar, účasť
NÁBOJ JUNIOR 2013, mat.-fyz.súťažMedzinárodná tímová súťaž5.miesto, tím: P.Ďuriš, N.Kočiš, N.Péter, A.Katkóová
LITERÁRNY LUČENECCeloslovenské kolo lit.súťaže vo vlastnej tvorbeB.Feketeová, 3.miesto
O.Obročník, 3.miesto
PLÁVANIEOkresné koloP.Ďuriš , 1.miesto 2x
D.Gombalová, 1.miesto
M.Šagát, 1.miesto
A.Ďurišová, 2.miesto
J.Danko, 2.miesto
D.Ladoš, 3.miesto 2x
BEDMINTON žiakov ZŠObvodné koloP.Ďuriš, N.Kočiš, 1.miesto
S.Bako, M.Grenda, 2.miesto
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKUOkresné koloJ.Gonová, 1.miesto
D.Gombalová, 2.miesto
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKUOkresné koloD.Ladoš, 1.miesto
E.Kulichová, 2.miesto
BEDMINTON žiakov ZŠRegionálne koloP.Ďuriš, N. Kočiš, 2.miesto
BASKETBAL žiakov SŠObvodné kolo3.miesto, Janák, Križo, Nagy, Novodomský,m Nguyen, Paška, Šagát, Sásik
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDAObvodné koloP.Nociar, 1.miesto
OLYMPIÁDA V ANGLICKOMJ JAZYKUKrajské koloJ.Gonová, 1.miesto
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKUKrajské koloD.Ladoš, 2.miesto
N.Kočiš, 4.miesto
GEOGREAFICKÁ OLYMPIÁDAOkresné koloP.Nociar, 1.miesto
S.Gragorová, 3.miesto
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDAKrajské koloP.Nociar, 1.miesto
JAZYKOVÝ KVETKrajské koloA.Novodomský, 1.mimesto
A.Ďurišová, 3.miesto
JAZYKOVÝ KVETCeloslovenské koloA.Novodomský, 3.miesto
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDACeloslovenské koloP.Nociar, 1.miesto
SOČKrajské koloM.Orság, 2.miesto, účasť na celosl.kole
SOČKrajské koloM.Šagát, 3.miesto
T.Križo, 3.miesto
M.Nguyen, 4.miesto
HVIEZDOSLAVOV KUBÍNRegionálne koloO.Obročník, 1.miesto
BEH O POHÁR DOMU MSOkresné koloN.Péter, 3.miesto
MEMORIÁL M.R.ŠtefánikaOkresné kolo3.miesto, tím: Ďuriš, Kočiš, Žilák
ATLETIKA SŠObvodné koloD.Deáková, 2.miesto
Š.Géč, 3.miesto
T.Novodomský, 1. a 2.miesto
ATLETIKA SŠKrajské koloT.Novodomský, 2.miesto
STREETBALLObvodné kolo2.miesto, tím: Paška, Nguyen, Šagát
MEDZIRIADKYCeloslovenké koloO.Obročník, ocenený