Kategória: <span>Aktuality</span>

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach 2024? Astrologická súťaž pritiahne každoročne veľké množstvo súťažiacich a ani tento ročník nebol výnimkou. Súkromné gymnázium reprezentovali štyri žiačky. Fantastický úspech zaznamenala Vanda Kalmárová (Sekunda), ktorá sa pýši postupom na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v známej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Postup na krajské …

Literárny mesiac 2024 na SG 

Napriek tomu, že marec je aj mesiacom výstupov zo vzdelávania formou T9 pre nižšie gymnázium a písomnou mat. skúškou pre vyššie gymnázium, náš literárny mesiac stále píše nové a nové stránky  svojho príbehu na našej škole. Žiaci nižšieho gymnázia sa počas celého mesiaca marec zúčastňovali rôznych aktivít spojených s čítaním a literárnou …

„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky…“ spievala kedysi dávno (1983) mladučkáDarinka Rolincová.

V stredu 27. 3. 2024 v predvečer Dňa učiteľov si na našom gymnáziu z iniciatívy Študentskej radyvyskúšali túto profesiu študenti a zistili, že to nie je také jednoduché. Na niektorých vyučovacíchhodinách v priebehu stredy došlo k dočasnej výmene pozícií učiteľ – študent. Z učiteľov sa opäť stalištudenti a zo študentov …

Dejepisná olympiáda  

Na okresnom kole 16.ročníka Dejepisnej olympiády sa zúčastnila trojčlenná skupina súťažiacich žiakov reprezentujúcich Súkromné gymnázium v Lučenci, ktorá sa svedomito pripravovala na tohtoročnú dejepisnú olympiádu v rôznych, ich veku určených kategóriách (D, E ).V kategórii E sa najviac darilo Nine Palkovičovej zo sekundy, ktorá obsadila vynikajúce 3.miesto so ziskom 68 …

Geografická olympiáda

Tento školský rok úspešne reprezentovalo na okresnom kole geografickej olympiády naše Súkromné gymnázium kvinteto súťažiacich. Najlepšie umiestnenie zaznamenala žiačka Nina Palkovičová (Sekunda), ktorá bola úspešnou riešiteľkou, ďalšie chvályhodné výsledky dosiahli aj Vanda Kalmárová (Sekunda) a trio chlapcov Adam Černák (Tercia), Matej Vikor, Sebastián Peter Oravec zhodne z triedy Kvarta.  Ing. …

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského a je sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov.

     Na našom gymnáziu sme ho oslávili o deň skôr a tiež trochu netradične. Źiaci Študentskej rady so svojimi spolužiakmi v tento deň zastúpili učiteľov a odučili niekoľko hodín z rozvrhu svojej triedy. Zvládli vysvetľovanie nového učiva, kontrolu domácich úloh, prezentovanie pokusov, rozoberanie literárnych diel a popasovali sa aj s …

Basketbal 3×3 OK

Po dlhšej prestávke sa rozbehli okresné súťaže školského športu. Naša škola absolvovala OK v basketbale 3×3. Chlapci si výborne počínali 27.3.2024 v športovej hale Aréna, z 5 zápasov 3x vyhrali (v skupine a skončili druhý ) a 2x prehrali (semifinale a o 3miesto prehrali len o 2 body).V konečnom hodnotení …

Postup našej študentky na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 22. 3. 2024 Alexandra Kolbányiová, študentka Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a úspešne reprezentovala našu školu a obhájila svoju prácu, na krajskej prehliadke SOČ, medzi 16nástimi prácami. Na projekte pracovala počas celého roka a vybojovali si vo svojom odbore Zdravotníctvo krásne 2. miesto s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré …

6.miesto v kraji v olympiáde anglického jazyka

Vo februárovom krajskom kole Súkromné gymnázium prvýkrát reprezentoval Matúš Randall Johnson zo sekundy. V jeho kategórii musel súťažiť s oveľa staršími študentami, čo je skutočne náročné. Zvládol písomný test, tvorivú prácu s obrázkom a ukázal svoj talent v konverzácii. Matúš obsadil .miesto zo 14 a keďže je to tohtoročný najlepší …