NOVÍ ABSOLVENTI SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA

V piatok 23.5.2024 na Radnici mesta Lučenec, oficiálne ukončili štúdium na gymnáziu a ako úspešní maturanti si prevzali maturitné diplomy, za účasti pozvaných hostí, rodičov, učiteľov. Posledný krát sme zatlieskali týmto úspešným študentom. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ako aj v osobnom živote.

Výsledky prijímacieho konania

85963676 úspešný prijatý 56275876 úspešný prijatý 28583933 úspešný prijatý 32611292 úspešný prijatý 73103164 úspešný prijatý 66090915 úspešný prijatý 47976760 úspešný prijatý 09717383 úspešný prijatý 72717489 úspešný prijatý 47867837 úspešný prijatý 29389904 úspešný prijatý 51027608 úspešný prijatý 88649216 úspešný prijatý 49114427 úspešný prijatý 28090265 úspešný prijatý 49596512 úspešný prijatý 83955476 úspešný  …

Rozlúčila sa ďalšia naša oktáva…

10. mája 2024 posledný krát otvárali veselí i smutní oktávania dvere  svojej zmenenej triedy,  ktorú im na rozlúčku pripravili septimani.  Cítili sa tu prijemne. Vychutnávali si posledný zábavný a zároveň nostalgický deň na našej škole. Rozlúčili sa so študentmi v ich triedach a vykročili do nového sveta. Čakajú ich už len náročné dni maturít, …

Mladý Európan

V utorok (23. 4. 2024) sa dievčatá zo septimy a 3. A Nikoleta Stanková, Terézia Svetlíková a Laura Koporová zúčastnili na regionálnom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan. V ťažkej konkurencii získali 194 bodov a umiestnili sa na peknom 5. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho Súkromného gymnázia.

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach 2024? Astrologická súťaž pritiahne každoročne veľké množstvo súťažiacich a ani tento ročník nebol výnimkou. Súkromné gymnázium reprezentovali štyri žiačky. Fantastický úspech zaznamenala Vanda Kalmárová (Sekunda), ktorá sa pýši postupom na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v známej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Postup na krajské …

Literárny mesiac 2024 na SG 

Napriek tomu, že marec je aj mesiacom výstupov zo vzdelávania formou T9 pre nižšie gymnázium a písomnou mat. skúškou pre vyššie gymnázium, náš literárny mesiac stále píše nové a nové stránky  svojho príbehu na našej škole. Žiaci nižšieho gymnázia sa počas celého mesiaca marec zúčastňovali rôznych aktivít spojených s čítaním a literárnou …

„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky…“ spievala kedysi dávno (1983) mladučkáDarinka Rolincová.

V stredu 27. 3. 2024 v predvečer Dňa učiteľov si na našom gymnáziu z iniciatívy Študentskej radyvyskúšali túto profesiu študenti a zistili, že to nie je také jednoduché. Na niektorých vyučovacíchhodinách v priebehu stredy došlo k dočasnej výmene pozícií učiteľ – študent. Z učiteľov sa opäť stalištudenti a zo študentov …

Dejepisná olympiáda  

Na okresnom kole 16.ročníka Dejepisnej olympiády sa zúčastnila trojčlenná skupina súťažiacich žiakov reprezentujúcich Súkromné gymnázium v Lučenci, ktorá sa svedomito pripravovala na tohtoročnú dejepisnú olympiádu v rôznych, ich veku určených kategóriách (D, E ).V kategórii E sa najviac darilo Nine Palkovičovej zo sekundy, ktorá obsadila vynikajúce 3.miesto so ziskom 68 …

Geografická olympiáda

Tento školský rok úspešne reprezentovalo na okresnom kole geografickej olympiády naše Súkromné gymnázium kvinteto súťažiacich. Najlepšie umiestnenie zaznamenala žiačka Nina Palkovičová (Sekunda), ktorá bola úspešnou riešiteľkou, ďalšie chvályhodné výsledky dosiahli aj Vanda Kalmárová (Sekunda) a trio chlapcov Adam Černák (Tercia), Matej Vikor, Sebastián Peter Oravec zhodne z triedy Kvarta.  Ing. …

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského a je sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov.

     Na našom gymnáziu sme ho oslávili o deň skôr a tiež trochu netradične. Źiaci Študentskej rady so svojimi spolužiakmi v tento deň zastúpili učiteľov a odučili niekoľko hodín z rozvrhu svojej triedy. Zvládli vysvetľovanie nového učiva, kontrolu domácich úloh, prezentovanie pokusov, rozoberanie literárnych diel a popasovali sa aj s …