Súkromné gymnázium

Kika Binková si prevzala ocenenie primátorkou mesta Lučenec

Kristína Binková, vynikajúca študentka už oktávy nášho SG, sa dlhodobo venuje štúdiu veľmi aktuálnej témy rasizmu, xenofóbie, extrémizmu,radikalizmu a diskriminácie najmä v Slovenskej republike so zameraním na mládež, pravidelne sa zúčastňovala a zúčastňuje rôznychspoločensko-politických aktivít s touto problematikou (napr. zúčastnila sa predvolebného meetingu, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 1. 2020 …

Otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa konalo 2. septembra 2020, žiaľ tento rok  jednotlivo po triedach vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii. Po zaznení štátnej hymny, príhovore triednych učiteľov sa učitelia so študentami porozprávali o predchádzajúcich mesiacoch, odovzdali dôležité informácie,  popriali si veľa zdravia a  šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle …

Maťo Janšto (sexta) – naše recitátorské eso- 2. miesto Kováčova Bystrica a 1. miesto Timravina studnička

Už v marci 2021 sme poslali videnahrávku prednesu Maťa Janšta  do interpretačnej časti súťaže Kováčova Bystrica. V apríli sme dostali vyhodnotenie a Matej sa umiestnil  vo svojej kategórii na krásnom 2. mieste.  Povzbudení týmto úspechom, nakoľko tréningy recitácie prebiehali hlavne pomocou zoomov a chceli sme si ,  sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže …

Špeciálne ocenenie pre nášho študenta Petra Koreňa na celoštátnom kole Festival 4 živlov AMAVET 2021!!!

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, …

Stretnutie s ministrom

3. júna 2021navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v rámci návštev lučeneckých škôl aj Súkromné školy v Opatovej. Zastavil sa aj na Súkromnom gymnáziu, prezrel si priestory gymnázia, navštívil triedu kvinta a neplánovane aj triedu septimu + 3. A, do ktorej ho pozvali študenti Tereza a Andrej. Krátke neformálne stretnutie bolo …

Kurz kariérového poradenstva

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci realizuje cyklus prednášok a aktivít pre študentov stredných škôl v rámci kariérového poradenstva na tému Sebapoznanie a orientácia vo svete práce. 3. júna 2021 sa táto prednáška uskutočnila na Súkromnom gymnáziu v Lučenci v triede septima + 3. A. Počas štyroch vyučovacích hodín sa študenti dozvedeli veľa nových informácií o trhu …

Náš študent Matej Bartoš opäť úspešný na krajskom kole Biologickej olympiády !!!

Dňa  18. 5. 2021  po výbornom výkone v krajskom online  kole Biologickej olympiády  kategórie E –v odbore botanika, si študent kvarty Matej Bartoš vybojoval krásne 2. miesto (bod ho delil od prvého postupového miesta).  Sily si zmeral s konkurenciou 13 súťažiacich  z celého Banskobystrického kraja. Nakoľko sa súťaž konala online –na vyhodnotenie …