Nikola Stanková – 3. miesto na  celoslovenskej súťaže Literárny Lučenec

Spomedzi 256 súťažných  prác a 120 účastníkov v 3 vekových kategóriách sa ani naše práce nestratili. Najlepšie sa darilo Nike Stankovej zo sexty, ktorá si v II. kategórii (próza) odniesla krásne 3. miesto a 24.10. 2022 si v zrekonštruovanej Novohradskej knižnici prevzala zaslúžené ocenenie. Dúfame, že bude ďalej svojimi príbehmi rozosmievať čitateľov, čo bol bonus, …

Týždeň vedy a techniky 2022 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 7. 11. do 11. 11. 2022. Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré pripravili …

Piškvorkový turnaj

Každý rok na našej škole organizujem Týždeň vedy a techniky, ani tento rok nebol výnimkou. Počas tohto týždňa sme si zvykli zmerať svoje strategické schopnosti v piškvorkách. Tento rok sme to urobili trošku ináč, a pozvali sme aj žiakov iných škôl na náš turnaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, žiaci …

Inovatívne vyučovacie hodiny dejepisu

Inovatívne metódy priniesli do vyučovania dejepisu nečakané alternatívy, ktoré dovoľujú realizovať pohľad na dejiny z uhla multiperspektivity. Umožňujú, aby žiaci nové poznatky nielen pasívne prijímali, ale aj aktívne tvorili. Použitie braistormingu, historických prameňov, animácií, interaktívnej tabule, názorných obrazov a predmetov oživí každú vyučovaciu hodinu, a tá bude potom živšia, pestrejšia, …

Exkurzia v zážitkovom turistickom centre Atlantis

Piatok dňa 11. novembra sa žiaci príma a 6.A triedy spolu so žiakmi 5.ročníka zúčastnili exkurzie v zážitkovom turistickom centre Atlantis v Leviciach. Hlavným cieľom exkurzie bolo nadobudnúť nové poznatky zo života v kozme a taktiež zažiť jedinečnú atmosféru starovekého Egypta. Žiaci si v prvej časti svojho programu vyskúšali rolu kozmonauta a oboznámili sa so životom vo …

Exkurzia Predná Hora

Vo štvrtok 3. 11. 2022 žiaci kvinty – oktávy v rámci prevencie sociálno-patologických javov navštívili Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore. Ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog.  Žiaci si vypočuli tri odborné prednášky na témy Nelátkové závislosti. Novodobé nelátkové závislosti, Psychické …

Halloween

 27. októbra, deň pred jesennými prázdninami, žiaci pímy až kvarty a 5.A triedy ZŠ zažili kopu zábavy, ktorá sa niesla v duchu jesennej výzdoby a sviatku Halloween. Hoci ide o  sviatok, ktorý jeoslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, deti sa o ňom učia v rámci hodín anglického jazyka, či multikultúrnej výchovy. …

Exkurzia Banská Štiavnica 26. 10. 2022

Stredu 26. 10. 2022, mali študenti tried sekunda, tercia, kvarta-opäť raz možnosť zažiť čaro školskej exkurzie. Po ceste do Banskej Štiavnice sa  pokochali  nádhernou prírodou a tiež si vypočuli  zaujímavé informácie o meste a jeho geologickej histórii, ktoré pre nich pripravil p. učiteľ Bodor. Celý deň patril –krásam Banskej Štiavnice, kde si prezreli …

SJLO už odštartovala – kategória C

13.10. naši žiaci tercie( M.Sojková, M.Mlynarčík a S.P.Oravec) a kvarty ( L.Nováková, D.Drugda, R.Slivka a M.Zachar) riešili po príprave online test školského kola SJLO.17.10. už prezenčne transformovali text ako II. časť súťaže a nakoniec podstúpili aj III. časť – rečnícky jazykový prejav. Na obe zložky mali vyhradený čas. Kým I. časť bola vyhodnotená online , …