25. Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Po dvoch rokoch pandémie sme sa opäť stretli na veľkolepom plese Súkromných škôl, ktorý sa konal 17.02.2023. Tento ples bol výnimočný aj tým, že bol jubilejný a v poradí už 25., ktorý tentokrát organizovalo Súkromné gymnázium.Ples sa konal v priestoroch hotela Slovan v Lučenci, kde sa o bohatý program postarali žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej …

Postup na krajské kolo biologickej olympiáde pre študenta súkromného gymnázia 

Dňa  14. 2. 2023  na skvelé výsledky študentov súkromného gymnázia z predchádzajúcich rokov nadviazal Sebastián Oravec –študent tercieapodal výborný výkon na okresnom  kole biologickej olympiády kategórie C.  Po prezentácii a obhajobe  svojej práce (Energetické nápoje verzus žiaci) pred odbornou komisiou vybojoval krásne 2. miesto s postupom na krajské kolo biologickej olympiády                                               Sebymu za vzornú …

Ako zvládnuť prvú pomoc?

Všetko o prvej pomoci s praktickým nácvikom KPR si mohli 2.2.2023 vypočuť aj vyskúšať študenti prímy, sekundy a tercie od šikovných študentov tretieho ročníka Slovenskej zdravotníckej univerzity z odboru Urgentná zdravotná starostlivosť. A takto zaujímavo bolo na hodinách, aj vďaka našej bývalej študentke Lee Krpeľonovej a jej spolužiakom, ktorí pripravili pre žiakov veľmi poučné prednášky …

ALEXANDRA KOLBÁNYIOVÁ POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO V OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU

19.januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorej si študenti mohli zmerať sily v ovládaní zručností cudzieho jazyka. Víťazi školského kola reprezentovali Súkromné gymnázium v jednotlivých kategóriách výborne v širokej konkurencii škôl.  Alexandra Kolbányiová zo sexty sa v kategórii 2A umiestnila na 1. mieste a postupuje na krajské kolo. …

Podpora našim spolužiakom – basketbalistom

V piatok naši žiaci tercie a kvarty išli podporiť svojich  spolužiakov Martina Mlynarčíka, Jakuba Janšta a Michala Zachara, ktorí hrali basketbalový zápas proti MŠK Žiar nad Hronom. Obe triedy okrem hlasitého povzbudzovania a tlieskania, podporili týchto hráčov aj  transparentmi, ktoré vytvorili vlastnoručne. Za čo sa im poďakovali najlepšie ako vedeli …

NEMČINÁRI opäť úspešní

Matej BARTOŠ PRVÝ CVČ Magnet zorganizovalo 18. januára 2023 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre všetky kategórie.Napriek tomu, že sa u nás učí nemčina ako druhý cudzí jazyk, mali sme úspešné zastúpenie v kategóriách starších žiakov 2A – Kristína Janoštiaková (kvinta)        Matej Bartoš (sexta) 2B – …

Volejbal

V novom roku sme sa v piatok 13. zúčastnili okresného kola vo Volejbale SŠ, kde sme v troch zápasoch predviedli kolísavé výkony. Niektoré úseky hry boli veľmi okulahodiace. Postúpiť sa nám nepodarilo ďalej na kraj. Ďakujem všetkým študentom za reprezentáciu školy.

IMATRIKULÁCIA  2022

Imatrikulácia pre triedu príma + 6.A a všetkých nových študentov SG  sa uskutočnila v piatok 9.12. Trieda tercia ju pripravovala  od konca októbra. Pozvali študentov SG aj všetkých hostí do TV vysielania. Vytvorili  nie len Hlavné   a športové správy aktualizované na SG, ale aj zábavné relácie 5 proti 5, Záhady tela, Dobre vedieť. …