Súkromné gymnázium

Prijímacie konanie

Základné informácie k prijímaciemu konaniu

Prihláška na štúdium


Kritériá pre osemročné a štvorročné študijné odbory

Kritériá na stiahnutie

Kritériá na prijímacie konanie 8 ročné gymnázium

Kritériá na prijímacie konanie 4 ročné gymnázium


Vzorové príklady na prijímacie konanie

Vzorové príklady na prijímacie konanie SJL do triedy príma

Vzorové príklady na prijímacie konanie MAT do triedy príma

Vzorové príklady na prijímacie konanie SJL do 1. ročníka 4. r. gymnázia

Vzorové príklady na prijímacie konanie MAT do 1. ročníka 4. r. gymnázia