Súkromné gymnázium

Pedagogický zbor

Ing. Katarína Molnárová
Riaditeľka školy
CHE
molnarova@sgymlc.sk
Mgr. Soňa Vargová
SJL – DEJ
vargova@sgymlc.sk
 PhDr. Viera Jakubove
DEJ – OBN
jakubove@sgymlc.sk
výchovný poradca
 Mgr. Jarmila Janošíková
ANJ – PED
janosikova@sgymlc.sk
Mgr. Helena Kovácsová
BIO – MAT
nailon@email.cz
predsedkyňa PK prírodovedných predmetov
Mgr. Ľubica Morková
FYZ
lubamorkova@gmail.com
PaedDr. Mária Pálešová
NEJ
palesova@sgymlc.sk
Mgr. Saskia Palkovičová
ANJ – DEJ
saskia.palkovicova@gmail.com
Mgr. Božena Péterová
NEJ – SJL
peterova@sgymlc.sk
predsedkyňa PK cudzích jazykov a spoločenskovedných predmetov
 RNDr. Monika Kapičáková
MAT – CHE
monikakapicakova@yahoo.com
 Mgr. Marian Berky
TŠV
bery61@gmail.com
 Denisa Kertésová, Dis. art.
HUV
kertesova@sgymlc.sk
 Mgr. Peter Vinarčík
INF
vinarcik@sgymlc.sk
 PhDr. Linda Kovácsová
SJL – DEJ
kovacsova.linda@gmail.com
 Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze
ANJ – RUJ
kymanova@sgymlc.sk
 Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA
DEJ – GEG
mario.bodor26@gmail.com
 Ciaran Considine
ANJ – Lektor
cnpc12@icloud.com
Mgr. Mária Mazúchová
MAT
mazuchova.m@gmail.com
Ing. Iveta Pisárová PhD.
FYZ
pisarova@sgymlc.sk
Mgr. Štefan Malík
TSV
chodec.malik@gmail.com
Mgr. Jozef Hominda
NBV
vesparv@gmail.com