Súkromné gymnázium

Pedagogický zbor

Ing. Katarína Molnárová
Riaditeľka školy
CHE
molnarova@sgymlc.sk
Mgr. Soňa Vargová
SJL – DEJ
vargova@sgymlc.sk
 PhDr. Viera Jakubove
DEJ – OBN
jakubove@sgymlc.sk
výchovný poradca
 Mgr. Jarmila Janošíková
ANJ – PED
janosikova@sgymlc.sk
Mgr. Helena Kovácsová
BIO – MAT
kovacsova@sgymlc.sk
predsedkyňa PK prírodovedných predmetov
Mgr. Zdena Baranová
CHE-MAT
vbaranova@sgymlc.sk
Mgr. Ľubica Morková
FYZ
lubamorkova@gmail.com
PaedDr. Mária Pálešová
NEJ
palesova@sgymlc.sk
Mgr. Saskia Palkovičová
ANJ – DEJ
palkovicova@sgymlc.sk
Mgr. Božena Péterová
NEJ – SJL
peterova@sgymlc.sk
predsedkyňa PK cudzích jazykov
a spoločenskovedných predmetov
 RNDr. Monika Kapičáková
MAT – CHE
kapicakova@sgymlc.sk
 Mgr. Marian Berky
TŠV
bery61@gmail.com
 Denisa Kertésová, Dis. art.
HUV
kertesova@sgymlc.sk
 Mgr. Peter Vinarčík
INF
vinarcik@sgymlc.sk
 Mgr. Linda kovacsová
SJL – DEJ
kovacsovalinda@sgymlc.sk
 Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze
ANJ – RUJ
kymanova@sgymlc.sk
 Ing. Mgr. Mário Bodor
DEJ – GEG
Bodor@sgymlc.sk
 Bc. Lea Green
ANJ – Lektor