Súkromné gymnázium

Štipendium

Metodický pokyn na prideľovanie štipendia na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Vydaný dňa: 31.8.2016

Štipendium sa priznáva na školský rok nasledujúci po roku, v ktorom boli studijné výsledky dosiahnuté. Priznáva sa podľa aktuálnych pravidiel zverejnených na webovej stránke školy po podaní žiadosti o štipendium, najneskôr do 30.septembra.

Metodika pre deviatakov (budúcich študentov Súkromného gymnázia v Lučenci):

Žiakom sa štipendium udelí na základe výsledkov v predmetových olympiádách v ročníkoch 6., 7., 8., 9. nasledovne:

Krajské kolá:           
1.         miesto = 2x mesačné školné
2.         miesto = 1x mesačné školné
3.         miesto = 1x mesačné školné

Celoštátne kolá:       
1.         miesto = 3x mesačné školné
2.         miesto = 2x mesačné školné
3.         miesto = 2x mesačné školné

Medzinárodné kolá:
1.-3.    miesto = 6x mesačné školné
Účasť             = 4x mesačné školné

Štipendium sa udelí iba za umiestnenie v najvyššej úrovni príslušnej súťaže!

Metodika pre študentov Súkromného gymnázia v Lučenci

Kritériá pre poskytnutie štipendia pre triedy sekunda – oktáva:

  • predmetové olympiády, SOČ – úroveň 1                                           100 %
  • vedomostné súťaže – úroveň 2                                                            50 %
  • korešpondenčné súťaže, talentové a komerčné súťaže – úroveň 3      25 %

Štipendium sa udelí iba za umiestnenie v najvyššej úrovni príslušnej súťaže! Výsledky v jednotlivých úrovniach sa nesčítavajú! Uvedené hodnoty predstavujú 100 % výšky štipendia a vzťahujú sa na 1. úroveň poskytovania štipendia. Pri 2. úrovni sa celková suma poskytnutého štipendia znižuje na 50 % maximálnej hodnoty a pri 3. úrovni na 25 % maximálnej hodnoty.

Krajské kolá:           

1.         miesto = 2x mesačné školné
2.         miesto = 1x mesačné školné
3.         miesto = 1x mesačné školné

Celoštátne kolá:       

1.         miesto = 3x mesačné školné
2.         miesto = 2x mesačné školné
3.         miesto = 2x mesačné školné

Medzinárodné kolá:

1.-3.    miesto = 6x mesačné školné
Účasť             = 4x mesačné školné

Športové súťaže (individuálne):

Krajské kolá:             1.         miesto = 2x mesačné školné

Celoštátne kolá:         1.        miesto = 3x mesačné školné

Medzinárodné kolá: 1.-3.     miesto = 6x mesačné školné

                                         Účasť   = 4x mesačné školné

Kritériá pre poskytnutie štipendia pre triedu prima:

  • predmetové olympiády, SOČ – úroveň 1                                         100 %
  • vedomostné súťaže – úroveň 2                                                          50 %
  • korešpondenčné súťaže, talentové a komerčné súťaže – úroveň 3   25 %

Štipendium sa udelí iba za umiestnenie v najvyššej úrovni príslušnej súťaže! Výsledky v jednotlivých úrovniach sa nesčítavajú! Uvedené hodnoty predstavujú 100 % výšky štipendia a vzťahujú sa na 1. úroveň poskytovania štipendia. Pri 2. úrovni sa celková suma poskytnutého štipendia znižuje na 50 % maximálnej hodnoty a pri 3. úrovni na 25 % maximálnej hodnoty.

Krajské kolá:           

1.         miesto = 2x mesačné školné

Celoštátne kolá:       

1.         miesto = 3x mesačné školné
2.         miesto = 2x mesačné školné
3.         miesto = 2x mesačné školné

Medzinárodné kolá:
1.-3.    miesto = 6x mesačné školné

Účasť             = 4x mesačné školné

Športové súťaže (individuálne):

Krajské kolá:              1.       miesto = 2x mesačné školné

Celoštátne kolá:        1.        miesto = 3x mesačné školné

Medzinárodné kolá: 1.-3.     miesto = 6x mesačné školné

                              Účasť              = 4x mesačné školné