Súkromné gymnázium

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

Michaela Križová1. miestoNárodná cyklistická súťaž (okresné kolo)
Viera Mártonová2. miestoNárodná cyklistická súťaž (okresné kolo)
Tomáš Križo1. miestoNárodná cyklistická súťaž (okresné kolo)
Denisa Gombalová1. miestoNárodná cyklistická súťaž (okresné kolo)
2. miestoNárodná cyklistická súťaž (celoštátne kolo)
3. miestoNHvA – 800 m (okresné kolo)
1. miestoBeh mládeže o pohár Domu MS
1. miestoAtletika SŠ – 1500 m (obvodné kolo)
3. miestoAtletika ZŠ – 300 m (obvodné kolo)
3. miestoOlympiáda v AJ (obvodné kolo)
Lukáš Čupka2. miestoNárodná cyklistická súťaž (okresné kolo)
Tomáš Novodomský1. miestoNHvA – 300 m (okjresné kolo)
1. miestoNHvA – skok do diaľky (okresné kolo)
1. miestoSkokanský míting SŠ
1. miestoAtletika SŠ – skok do diaľky(obvodné kolo)
2. miestoAtletika SŠ – 100 m (obvodné kolo)
2. miestoAtletika ZŠ – skok do diaľky (obvodné kolo)
2. miestoAtletika ZŠ – 300 m (obvodné kolo)
3. miestoAtletika ZŠ – 60 m (obvodné kolo)
Peter Vojtech Nagy3. miestoNHvA – skok do výšky (okresné kolo)
Nina Fízeľová3. miestoAtletika SŠ – 800 m (obvodné kolo)
3. miestoAtletika ZŠ – hod kriketkou (obvodné kolo)
Pavol Ďuriš3. miestoPlávanie žiakov ZŠ (okresné kolo)
1. miestoTimravina studnička (obvodné kolo)
2. miestoTimravina studnička (celoštátne kolo)
1. miestoŠaliansky Maťko (okresné kolo)
1. miestoI-Bobor (celoslovenská súťaž)
Súkromné gymnázium1. miestoAtletika SŠ – netradičná švédska štafeta
Oliver Obročník1. miestoTimravina studnička (obvodné kolo)
3. miestoHviezdoslavov Kubín (regionálne kolo)
Simona Domová1. miestoVansovej Lomnička (krajské kolo – próza)
Oľga Šídová1. miestoVansovej Lomnička (krajské kolo – poézia)
1. miestoSOČ (krajské kolo)
1. miestoSOČ (celoštátne kolo)
Zoja Germušková1. miestoOlympiáda v AJ (obvodné kolo)
3. miestoOlympiáda v AJ (krajské kolo)
8. miestoOlympiáda v SJ (krajské kolo)
Dominik Ladoš2. miestoOlympiáda v NJ (obvodné kolo)
Daniela Erlichová3. miestoOlympiáda v NJ (obvodné kolo)
Júlia Gonová1. miestoOlympiáda v NJ (krajské kolo)
Peter Nociar3. miestoGeografická olympiáda (okresné kolo)
1. miestoBiologická olympiáda (obvodné kolo)
3. miestoBiologická olympiáda (krajské kolo)
Miroslav Orság4. miestoDejepisná olympiáda (krajské kolo)
Ester Maráková3. miestoBiologická olympiáda (obvodné kolo)
Viktória Mária Bánovská3. miestoAstronomický korešp. sem. (celoštátne kolo)