Súkromné gymnázium

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

Sofia Gregorová3. miestoSudoku (okresné kolo)
Tomáš Novodomský    1. miestoNHvA – 100 m (okresné kolo)
1. miestoNHvA -skok do diaľky (okresné kolo)
2 x 1. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo)
2 x 3. miestoAtletika žiakov SŠ (krajské kolo)
2. miestoGenius Logicus (celoslovenské kolo)
Pavol Ďuriš       1. miestoPlávanie (okresné kolo)
1. miestoTimravina studnička (obvodné kolo)
1. miestoŠaliansky Maťko (okresné kolo)
1. miestoPytagoriáda (obvodné kolo)
5. miestoGeografická olympiáda (okresné kolo)
8. miestoPytagoriáda (celoštátne kolo)
5. miestoMatematická olympiáda (okresné kolo)
4. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo)
Karin Paulínnyová1. miestoPlávanie (okresné kolo) 
Martin Červenák2 x 1. miestoPlávanie (okresné kolo)
Ján Danko2. miestoPlávanie (okresné kolo)
Juliana Fekiačová2. a 3. miestoPlávanie (okresné kolo)
družstvo chlapcov  1. miestoBasketbal žiakov ZŠ (obvodné kolo)
1. miestoBasketbal žiakov ZŠ (regionálne kolo)
2. miestoBasketbal žiakov ZŠ (krajské kolo)
Marko Grenda1. miestoTimravina studnička (obvodné kolo)
družstvo chlapcov3. miestoBedminton žiakov ZŠ
družstvo chlapcov2. miestoStolný tenis žiakov ZŠ (obvodné kolo)
Júlia Gonová1. miestoOlympiáda v ANJ (okresné kolo)
Gabriel Pál2. miestoOlympiáda v ANJ (okresné kolo)
Dominik Ladoš 1. miestoOlympiáda v NEJ (okresné kolo)
3. miestoOlympiáda v NEJ (krajské kolo)
Denisa Gombalová  3. miestoOlympiáda v NEJ (okresné kolo)
2. miestoBeh o pohár MS (obvodné kolo)
2. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo)
družstvo chlapcov3. miestoVolejbal žiakov ZŠ (obvodné kolo)
družstvo chlapcov3. miestoFlorbal žiakov ZŠ (okresné kolo)
Kristína Sásiková 2. miestoPytagoriáda (obvodné kolo)
4. miestoGenius Logicus (celoslovenské kolo)
Peter Nociar    1. miestoGeografická olympiáda (okresné kolo)
1. miestoBiologická olympiáda (obvodné kolo)
2. miestoBiologická olympiáda (krajské kolo)
1. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo)
8. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (celoštátne kolo)
V. M. Bánovská 3. miestoČo vieš o hviezdach (okresné kolo)
2. miestoAstro, korešp. seminár (celoslovenské kolo)
Igor Žilák2. miestoHviezdoslavov Kubín (regionálne kolo)
Ester Maráková  1. miestoBiologická olympiáda (obvodné kolo)
8. miestoBiologická olympiáda (krajské kolo)
5. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo)
Michal Sojka 1. miestoSOČ (krajské kolo)
2. miestoSOČ (celoštátne kolo)
Tomáš Skýpala3. miestoSOČ (krajské kolo)
Andrea Novotná,
Matej Kulich,
Oliver Obročník
1. miestoMladý Európan (regionálne kolo)
Šimon Géč,
Saša Katková,
Niklas Péter
3. miestoMemoriál M. R. Štefánika (obvodné kolo)
Lea Krpeľanová3. miestoSlávik Slovenskoa (obvodné kolo)
Martin Šagát 2. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo)
7. miestoGenius Logicus (celoslovenské kolo)
Oliver Sabó2. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Ivan Janák3. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Lukáš Čupka3. miestoAtletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Samuel Kubinec11. miestoPikomat (celoštátne kolo)
Miroslav Orság8. miestoGenius Logicus (celoslovenské kolo) 
Peter Hric6. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo) 
Diana Danková7. – 8. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo) 
Lea Tatarková7. – 8. miestoDelfín – prír. korešp. sem. (krajské kolo) 

Účasti:

LITERÁRNY LUČENEC – celoslovenské kolo: S.Vargová, I.Janák, B.Feketeová, O.Obročník
OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV – krajské kolo: B.Pechová
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo – 12.miesto P.Nociar
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo: M.Slíž
OLYMPIÁDA V ANJ – krajské kolo: Júlia Gonová
MLADÝ EURÓPAN – celoštátne kolo: A.Novotná, O.Obročník, M.Kulich
ČO VIEŠ O HVIEZDACH – krajské kolo: V.M.Bánovská
SOČ – krajské kolo: D.Gombalová, P.Novodomská, A.Novotná, N.Gáliková