Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ, Súkromné gymnázium vydáva nasledovný pokyn upravujúci otvorenie nového školského roka 2020/2021:

  • Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy.
  • Otvorenie školského roka sa uskutoční 02.09.2020 od 09:00 do 09:45 hod. v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov.
  • Príchod žiakov do školy 08:45 – 09:00 hod. s vyplneným zdravotným dotazníkom a vyhlásením zákonného zástupcu žiaka (príloha B).
  • Pri vstupe prebehne meranie teploty a dezinfekcia rúk.
  • Prosíme rodičov, aby sa 02.09.2020 nezdržiavali a neparkovali v areáli školy.
  • 02.09.2020 nahlási žiak triednemu učiteľovi záujem o stravovanie v novom školskom roku.
  • Stravovanie je možné od 03.09.2020, ale výdaj stravy počas celého školského roka je možný až od 13:20 hod. (stravovacia karta je už od 03.09.2020 aktívna, preto je nutné v prípade nezáujmu o stravu sa z obedu odhlásiť). Definitívne odhlásenie zo stravy na školský rok 2020/2021 je nutné nahlásiť priamo p. Ďurákovi (kontakt je na stránke školy v časti stravovanie).
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Počas obdobia 2.9. – 15.9.2020 žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane tried.
  • Odchod žiakov zo školy o 09:45 hod., po 09:45 hod. sa žiaci nemôžu zdržiavať v budove a areáli školy.

S pozdravom

Ing. Katarína Molnárová
riaditeľka Súkromného gymnázia Lučenec