Pokyny riaditeľky Súkromného gymnázia

Pokyny riaditeľky Súkromného gymnázia

Pokyny k prevádzke Súkromného gymnázia, ktoré sú platné počas trvania pandémie a zároveň budú pravidelne aktualizované na základe usmernení ÚVZ SR a ministra školstva. S pozdravom

Ing. Katarína Molnárová
riaditeľka Súkromného gymnázia Lučenec